Przejdź do treści

Słowo redaktora naczelnego

Plotyn, mój ulubiony filozof, mówił, że byt jest stawaniem się. Wszystko podlega nieustannym zmianom. Rośniemy, wzrastamy, a razem z tym zmienia się to, jak działamy i co tworzymy. Pamiętam jak dołączyłem do redakcji prawie dwa lata temu. Był entuzjazm, ciekawość, chęć do działania. Od tego czasu wiele się pozmieniało, lecz dziś czuję to samo i mam nadzieję, że podobnie mają pozostali członkowie redakcji, a także nasi Czytelnicy.

Gdy stary zarząd poinformował nas o tym, że nadszedł właściwy czas na zmiany, razem z Maksem, redaktorem prowadzącym, chętnie się zgodziliśmy przejąć ster. Nie ukrywam, że ogrom pracy bardzo nas zaskoczył, dlatego tym bardziej dziękuję założycielom redakcji za wspólne półtora roku. Nie było łatwo planować, działać i rozmawiać. I zapewne nie będzie tak nigdy, bo wysiłek jest wyryty na powierzchni każdego przedsięwzięcia.

Tak bardzo wiele potrzeba, by przesunąć się o niewielki kawałek do przodu. Właśnie wtedy widać jak na dłoni, że samemu nie da się prawie nic. Gdyby nie ciężka praca koordynatorów, grafików, korektorów i oczywiście redaktorów wraz Bartkiem, który zaprojektował naszą stronę, zapewne Kongresy wyglądałyby teraz inaczej. Chciałbym im dzisiaj podziękować za cały trud włożony w gazetę. Wierzę i liczę na to, że zwróci się z nawiązką.

Pytanie brzmi: po co to robimy? Dlaczego staramy się zaznaczyć swoją obecność?

Robimy to, ponieważ chcemy mówić w imieniu tych, których głos, mimo liczebności, wciąż pozostaje niesłyszany.

O młodzieży. O nas. O naszej przyszłości. Pragniemy, by młodzi ludzie mieli wpływ na otaczającą ich rzeczywistość, gdyż to oni w dobie niepewnej przyszłości będą odpowiadać za dziś podjęte decyzje.

Zaczynamy od nowa w dacie ważnej dla naszego kraju. Mamy ze sobą także grono niezwiązane z Kongresami, lecz z wizją lepszej Polski. Mam nadzieję, że w przyszłości będzie nas jeszcze więcej, a Kongresy staną się platformą dialogu między młodzieżą ze wszystkich środowisk. Tylko razem możemy coś zmienić. W tym dniu chciałbym raz jeszcze podziękować wszystkim, którzy mieli swój udział w historii Gazety, a także tym, którzy tworzą ją do dziś.
Walczmy razem o lepsze jutro

Owidiusz Pankowski, redaktor naczelny

 

O autorze

Gazeta Kongresy to młodzieżowe media o ogólnopolskim zasięgu. Jesteśmy blisko spraw ważnych dla młodego pokolenia – naszych spraw.