Przejdź do treści

Powracające widmo pokusy wiecznego życia

Motyw nieśmiertelności jest znany ludzkości od tysiącleci. Mumifikacja, koncepcja duszy, poszukiwania kamienia filozoficznego to przykłady najstarszych znamion głęboko zakorzenionego pragnienia wiecznej egzystencji. Nasuwa się więc pytanie – czy jest to fascynacja wciąż aktualna? Wiele wskazuje na to, że bardziej niż kiedykolwiek.

Wieczna dusza kontra doczesne ciało

Nieśmiertelność duszy i istnienie życia pozagrobowego stanowi nieodłączny element większości religii. Najbardziej bliski naszej kulturze jest chrześcijański obraz zbawienia (lub potępienia) duszy uwolnionej z ciała w momencie zgonu. W starożytnym Egipcie wierzono natomiast, że dusza jest związana z fizycznością człowieka również po śmierci. Stąd charakterystyczny dla owej cywilizacji proces balsamowania zwłok, które zachowując nienaruszony stan, miały zapewnić „uwięzionej” w nich duszy upragnioną wieczność. Zupełnie inne wyobrażenie o duszy można zauważyć w hinduizmie. Szeroko znaną koncepcją tej religii jest reinkarnacja – wcielenie ducha-świadomości w inny byt fizyczny tuż po śmierci. Tak zachowana ciągłość stanowi esencję tego rodzaju nieśmiertelności.

Nie wszystkim jednak wystarczył jedynie aspekt metafizyczny wiecznego życia. Już od starożytności można znaleźć informację o poszukiwaniach magicznego eliksiru, który miałby zahamować proces starzenia, a w efekcie – zapobiec nadejściu śmierci. Najbardziej znanym przykładem takich poszukiwań (również za sprawą fenomenu Harry’ego Pottera) jest prawdopodobnie próba odnalezienia kamienia filozoficznego. Oprócz właściwości zamiany metali nieszlachetnych w szlachetne miał być on także źródłem eliksiru życia zapewniającego nieśmiertelność. Niestety (lub na szczęście) plany te spaliły na panewce wraz z upadkiem alchemii. Czy jednak przybyły po niej postęp naukowy jednoznacznie uśpił odwieczne pragnienie ucieczki od przemijania?

selective focus photo of brown and blue hourglass on stones

Naukowe pomysły na nieśmiertelność

Nie jest tajemnicą, że rozwój nauk ścisłych i medycyny na przestrzeni ostatnich wieków  spowodował znaczny wzrost jakości, a także długości życia ludzkiego. Dokonane już odkrycia, a także potencjalne przyszłe metody leczenia z dużym prawdopodobieństwem będą w stanie zapewnić człowiekowi długowieczność. Jednak co z nieśmiertelnością?

Wydaje się, że naukowe rozwiązania wciąż pozostają w atmosferze science fiction lub w perspektywie bardzo odległej przyszłości. Można przeczytać o pomysłach takich jak zamrażanie ciała, modyfikacja genetyczna mająca na celu zatrzymanie procesu starzenia, czy klonowanie. Najciekawsze, a zarazem najbardziej przerażające koncepcje są jednak związane ze sztuczną inteligencją i polegają np. na cyborgizacji człowieka za pomocą stworzenia prototypu mózgu z wykorzystaniem bioinżynierii neuronowej. Szeroko badana jest też możliwość przeniesienia ludzkiej świadomości, a przede wszystkim danych z mózgu, do sfery wirtualnej – odtworzenia człowieka w sposób cyfrowy. Choć rozwój dzisiejszej nauki jest nieprzewidywalny, wszystkie wyżej wymienione koncepcje pozostają na razie w kategoriach abstrakcji.

Wieczność zapisana w mentalności

Samo zainteresowanie odkrywaniem wyżej wymienionych wynalazków dowodzi stałej obecności idei nieśmiertelności w zbiorowej świadomości. Obecność ta przejawia się w wielu dziedzinach ludzkiej działalności. Ciekawą teorią opracowaną na początku XXI wieku przez zasłużonego pedagoga – Andrzeja Szyszko-Bohusza jest teoria nieśmiertelności genetycznej. Jak możemy przeczytać w jednej z prac profesora: „Pojęcie dziedziczności winno być interpretowane jako nie tylko przekazywanie potomstwu rozmaitych zawiązków cech czy właściwości organizmów rodzicielskich, ale również jako kontynuacja faktycznego życia i świadomości rodziców. Genotyp, genom, kod genetyczny przekazywany potomstwu w akcie rozrodu w 100% nie jest więc kontynuacją jedynie zawiązków somatycznych, ale również fenomenu życia i świadomości, których tożsamość nie ulega anihilacji, lecz trwa, chociaż w zmienionej postaci, w kolejnych pokoleniach”[i].  Jest to teoria łącząca aspekty naukowy i metafizyczny, opierająca się na utożsamieniu ciągłości życia z przekazaniem genów, a tym samym cielesności (a także świadomości) potomstwu. Jak stwierdza sam autor, jest to jedynie hipoteza, nie posiadająca dowodów naukowych, jednak wielu wybitnych lekarzy owych czasów wyraziło wobec niej aprobatę, co z pewnością przyczyniło się do ożywienia nadziei na tak upragnione uzasadnienie zwycięstwa życia nad śmiercią.

Pozostaje jeszcze pytanie, czy w dobie triumfu szeroko rozumianej naukowości i dominacji rozumu nad uczuciem możliwe jest poważne traktowanie koncepcji nieśmiertelnej duszy – transcendentnej w swej naturze. Jest do dylemat podejmowany przez niektórych współczesnych filozofów, zwłaszcza chrześcijańskich. Ks. Krzysztof Śnieżyński w rozprawie poświęconej idei nieśmiertelności duszy we współczesnym społeczeństwie konsumenckim[ii] wskazuje na upadek metafizyki w postrzeganiu dzisiejszego świata, a w rezultacie uprzedmiotowienie samego człowieka sprowadzonego jedynie do powierzchownej roli klienta skupionego głównie na przyjemnościach doczesności. Choć słowa te mają lekko patetyczny charakter, można zauważyć słuszność owego poglądu w niektórych aspektach życia dzisiejszego społeczeństwa – najbardziej we wspomnianym konsumpcjonizmie.

Kremy odmładzające, laserowe usuwanie zmarszczek, farbowanie siwizny – to wszystko przykłady zupełnie naturalnej troski o dobry wygląd, jednak równocześnie, w swojej głębi, także przejawy wszechobecnej obsesji młodości. Wieczność chcemy zapewnić sobie, nie pozwalając ciału na starzenie – jakby to tylko fizyczność świadczyła o naszym wieku. Wydaje się więc, że z pozoru błahe dążenia do odmłodzenia się są odbiciem najbardziej ludzkiego z możliwych lęków, czyli tego przed śmiercią. A co jeśli przepis na wieczność wcale nie jest zapisany w kruchym ciele, ale w tym, co nienamacalne? Znane od zawsze, lecz dziś prawie całkowicie zapomniane.

 

[i] Szyszko-Bohusz, Nowa antropologia na trzecie tysiąclecie? Nieśmiertelność genetyczna oraz jej moralno-społeczne, ekonomiczne, psychologiczne, pedagogiczne i medyczne konsekwencje, „Dydaktyka Literatury XXI”, Wyd. Naukowe Polskiego Towarzystwa Naukowego w Poznaniu, Zielona Góra 2001, s. 51-56.

[ii] Śnieżyński, Nieśmiertelność duszy – stara filozoficzna idea w kulturze współczesnego społeczeństwa konsumenckiego, Studia Philosophiae Christianae 48/1, s. 129-157

O autorze

Studentka polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Zafascynowana literaturą, szczególnie jej twórczą i życiodajną właściwością opowiadania świata. W czasie wolnym amatorka rysunku i tenisa.