Przejdź do treści

Kraków i Skawina – porozumienie o współpracy młodzieżowych rad

Dnia 2 grudnia 2022 roku w sali obrad na terenie skawińskiego Ratusza odbyła się III sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Skawinie. Młodzieżowi radni przyjęli (między innymi) uchwałę w sprawie partnerstwa z Młodzieżową Radą Krakowa oraz Młodzieżową Radą Miejską w Wadowicach. W czasie obrad obecni byli przedstawiciele obydwu zaprzyjaźnionych rad, którzy mieli okazję wygłosić wystąpienie na forum Młodzieżowej Rady w Skawinie.

Założenia współpracy pomiędzy Młodzieżowymi Radami

Porozumienie o współpracy partnerskiej między Młodzieżową Radą Miejską w Skawinie a Młodzieżową Radą Krakowa zakłada wspólną współpracę na takich płaszczyznach działalności w polityce młodzieżowej jak realizacja polityki na rzecz młodzieży w Małopolsce, wspólny udział w projektach oraz konferencjach ogólnopolskich dotyczących młodzieży i polityki samorządowej czy dbanie o pamięć o dziedzictwie historycznym i kulturowym obu miast. Młodzieżowi radni z obu miejscowości zadeklarowali również swoją gotowość do koordynacji działań w zakresie inicjowania apeli i akcji do władz na różnych szczeblach w sytuacjach ważnych dla młodzieży regionu Krakowa oraz Skawiny.

Przedstawiciele Młodzieżowej Rady Krakowa i Młodzieżowej Rady Miejskiej w Skawinie | Fot. Tomasz Lenda

Sygnatariusze porozumienia

Porozumienie o współpracy zostało podpisane przez przedstawicieli obydwu Młodzieżowych Rad – wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Krakowa Artura Szewczyka oraz przewodniczącą Młodzieżowej Rady Miejskiej w Skawinie Katarzynę Paciorek. Pod tekstem porozumienia podpisy złożyli także: sekretarz Młodzieżowej Rady Krakowa Rita Uberman i radni Młodzieżowej Rady Krakowa Jakub Kuźmiński wraz z Mateuszem Korniakiem.

Tekst uchwały przyjętej przez obydwie Młodzieżowe Rady

Młodzieżowa Rada Miejska w Skawinie i Młodzieżowa Rada Krakowa w pigułce

Młodzieżowa Rada Miejska w Skawinie jest organem doradczym Rady Miejskiej w Skawinie, którego zadaniem jest reprezentowanie młodzieży, dbanie o jej prawa oraz pośrednictwo w kontaktach pomiędzy władzami samorządowymi a młodzieżą zamieszkującą Skawinę. W jej skład wchodzi kilkanaście osób wybranych w demokratycznych wyborach przez młodzież uczęszczającą do skawińskich szkół średnich. Na podstawie wyborów z maja bieżącego roku w skład Młodzieżowej Rady Miejskiej w Skawinie VI kadencji weszło 20 osób, które będą pełnić swoją funkcję przez kolejne dwa lata. Historia Młodzieżowej Rady w Skawinie sięga dziesięciu lat wstecz, gdyż jej pierwsza kadencja została powołana już w 2011 roku.

Z kolei Młodzieżowa Rada Krakowa jest młodsza od swojej odpowiedniczki ze Skawiny, gdyż powstała w 2014 roku na podstawie uchwały Rady Miasta Krakowa. Jednak podobnie jak Młodzieżowa Rada Miejska w Skawinie, Młodzieżowa Rada w Krakowie jest organem reprezentującym młodzież krakowskich szkół średnich. W skład X kadencji Młodzieżowej Rady Krakowa wchodzą 53 osoby, co stanowi rekordową liczbę w całej jej historii. W odróżnieniu od Młodzieżowej Rady Miejskiej w Skawinie krakowscy młodzieżowi radni pełnią swoje funkcje tylko przez okres 1 roku.

O autorze

Student dziennikarstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego i członek Rady ds. Równego Traktowania przy prezydencie Krakowa. W przeszłości radny Młodzieżowej Rady Krakowa. Laureat VIII i IX Olimpiady Wiedzy o Mediach. Na co dzień interesuje się zagadnieniami z zakresu geopolityki, geografii społeczno-gospodarczej oraz historii.