Przejdź do treści

Konferencja dla ambitnych studentów – CEECIR na Uniwersytecie Warwick

man speaking in front of crowd

Central and Eastern European Conference for Interdisciplinary Research (CEECIR) to wydarzenie organizowane na Uniwersytecie Warwick, którego celem jest promocja badań interdyscyplinarnych związanych z Europą Środkowo-Wschodnią, wśród międzynarodowej społeczności akademickiej. Tegoroczna edycja odbędzie się 17-19 marca 2023 i będzie skupiać się na kluczowych tematach, wyzwaniach i możliwościach wynikających z współpracy między Wielką Brytanią i krajami Europy Środkowo-Wschodniej.

„Konferencja CEECIR to nie tylko możliwość podniesienia świadomości na temat omawianych zagadnień, ale również okazja do zaangażowania międzynarodowych studentów w debaty i dzielenia się ich perspektywami. Wydarzenie pozwala na nawiązanie dialogu międzydziedzinowego i umocnienie regionalnych głosów, a także oferuje rzadką szansę dla studentów do przedstawienia swoich własnych badań wraz z uznawanymi uczonymi, praktykami i ludźmi zmieniającymi świat. Celem konferencji jest zachęcenie studentów do dążenia do celów doskonałości naukowej już we wczesnych etapach ich kariery oraz zapewnienie unikalnej możliwości networkingowych, wynikających z nawiązywania kontaktów naukowych.” – zapowiadają organizatorzy.

Fot. CEECIR

Tegoroczna edycja konferencji CEECIR będzie podzielona na cztery obszary tematyczne: nauki społeczne i ekonomia, nauka i inżynieria, zrównoważny biznes a także sztuka i moda. Wśród panelistów konferencji znajdą się znani eksperci i specjaliści z różnych dziedzin nauki, którzy podzielą się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniem.

Fot. nagłówka: Miguel Henriques/Unsplash

O autorze

Gazeta Kongresy to młodzieżowe media o ogólnopolskim zasięgu. Jesteśmy blisko spraw ważnych dla młodego pokolenia – naszych spraw.