Przejdź do treści

Wygrana z rynkiem kryptowalut?

W ostatnich dwóch dekadach światowy rynek finansowy uległ intensyfikacji procesów globalizacji i liberalizacji. W znacznej mierze stało się to możliwe dzięki szybkiemu rozwojowi nowych technologii, które pozwoliły na informatyzację tego sektora. W efekcie powstał segment alternatywnych instrumentów i usług finansowych, które są sprzedawane oraz kupowane w skali globalnej przez internet.

Wśród tych alternatywnych instrumentów – ze względu na swoją prostotę, szybkość i niski koszt – standardem stała się bezgotówkowa wymiana walutowa. Może być ona dokonywana za pośrednictwem portali walutowych korzystających z bankowości elektronicznej. Nowością, względem poprzednich dekad, jest możliwość dokonywania płatności za pomocą systemu P2P (peer-to-peer).

Dotychczasowe próby regulacji kryptowalut podejmowane przez władze

Chińska Republika Ludowa

Początkowo rząd Chin był ostrożny w stosowaniu i rozwoju technologii blockchain – ma ona wiele atrybutów, które mogą być sprzeczne z wysiłkami rządu w zakresie cenzurowania treści uważanych za wrażliwe oraz zapewnienia „cybersuwerenności” kraju. Jednak wraz z rozwojem technologii, rząd zaczął dostrzegać jej potencjał. Od czasu uruchomienia 13. planu pięcioletniego w 2016 roku oraz wydania pierwszej białej księgi przez Ministerstwo Przemysłu i Technologii Informacyjnych, władze Chin coraz bardziej przekonują się, że blockchain może stać się dla kraju atutem gospodarczym, politycznym, a także geopolitycznym.

W październiku 2019 roku Xi Jinping, ostatecznie wyraził swoje poparcie dla technologii blockchain i wezwał do przyspieszenia rozwoju kluczowych technologii, aby umożliwić kontrolowane wsparcie dla blockchaina oraz jego zastosowań. W konsekwencji rząd Chin wprowadził przepisy administracyjne dotyczące zarządzania usługami informacyjnymi blockchain, które zobowiązały platformy do zbierania danych użytkowników i umożliwiły władzom dostęp do nich. Te działania miały na celu kontrolowanie metod i zapewnienie bezpieczeństwa kraju. W ciągu ostatnich 5 lat Chiny regularnie kształtowały swoje pozycjonowanie na temat technologii blockchain i jej konceptualizację: w 2018 r. opublikowano białą księgę China Blockchain Industry, w 2019 r. opublikowano kolejną białą księgę zatytułowaną „Blockchain Technology Application in Judicial Evidence Storage”. 14. plan pięcioletni (2021-2025), wydany w marcu 2021 r., również odnosi się do blockchain i kryptowalut.

Wzmocnienie zaufania Chin do rynku blockchain ma również odzwierciedlenie międzynarodowe – Chiny przewodzą międzynarodowej grupie badawczej ds. Internetu rzeczy i standaryzacji blockchain, utworzonej w 2018 roku. Ponadto w pierwszej połowie 2019 roku Chiny ogłosiły łącznie 3 547 patentów dotyczących technologii blockchain, więcej niż w całym 2018 roku i stanowiących ponad połowę wszystkich na świecie.

Japonia

Japonia jest jednym z niewielu krajów na świecie, które przyjęły proaktywne podejście do regulacji kryptowalut. W kwietniu 2017 roku ustawa o usługach płatniczych (PSA) uznała Bitcoina i inne wirtualne aktywa za legalną własność. Od tego czasu kraj ten znajduje się w czołówce regulacji kryptowalut, wdrażając kilka nowelizacji legislacyjnych.

Jedna z najbardziej znaczących zmian w środowisku regulacyjnym Japonii została dokonana w maju 2020 r., kiedy wprowadzono modyfikacje do Payment Services Act (PSA) oraz ustawy o instrumentach finansowych i wymianie (FIEA). Zmiany te zastąpiły termin „waluta wirtualna” terminem „kryptowaluta”, co przyniosło większą jasność w zakresie regulacji giełd kryptowalutowych i platform handlowych. Zgodnie z PSA, giełdy kryptowalut w Japonii są zobowiązane do rejestracji w Agencji Usług Finansowych (FSA) oraz przestrzegania tradycyjnych obowiązków AML/CFT – giełdy kryptowalut w Japonii działają w sposób przejrzysty i bezpieczny, zapewniając większą ochronę inwestorów.

Stany Zjednoczone

Administracja Bidena podpisała rozporządzenie wykonawcze w marcu 2022 roku, które wezwało federalne organy regulacyjne do oceny szerokiego ryzyka i korzyści oferowanych przez kryptowaluty. W styczniu 2023 r. wydano opinię mającą na celu złagodzenie ryzyka związanego z kryptowalutami. Zachęcała ona organy regulacyjne do zwiększenia egzekwowania przepisów i Kongres do rozszerzenia uprawnień organów regulacyjnych. Po publikacji, Federal Deposit Insurance Corp. (FDIC), Federal Reserve i Office of the Comptroller of the Currency (OCC) wydały wspólne oświadczenie podkreślające ryzyko stwarzane przez aktywa kryptowalutowe dla banków. Chociaż oświadczenie nie zabrania bankom świadczenia usług kryptowalutowych, stwierdza, że wydawanie lub posiadanie jako głównego aktywa kryptowalutowego, które są wydawane, przechowywane lub przekazywane w otwartej, publicznej i/lub zdecentralizowanej sieci lub podobnej, jest wysoce prawdopodobne, że jest niezgodne z bezpiecznymi i solidnymi praktykami bankowymi.

Rząd chce traktować kryptowaluty jak tradycyjne papiery wartościowe, jednocześnie pracując nad ograniczeniem ich zdolności do bycia traktowanym i funkcjonowania na rynkach finansowych jak tradycyjne papiery wartościowe.

Christopher Mitchell, założyciel i dyrektor Keala Advisors

Indie

Indie wcześniej odmówiły uregulowania kryptowalut, stając się jednym z krajów, które wolały całkowicie ich zakazać. W momencie obalenia ograniczenia, organy regulacyjne przyjęły ciemne spojrzenie na kryptowaluty. Reserve Bank of India (RBI) zabronił bankom oferowania usług jakimkolwiek firmom związanym z kryptowalutami w 2018 roku. Restrykcja została zniesiona przez Sąd Najwyższy w 2020 roku. Podczas gdy ten regulacyjny u-turn oferował bardziej różowy obraz dla kryptowalut, władze w Indiach zachowały lekceważące do nich podejście. Rząd i bank centralny wielokrotnie ostrzegał społeczeństwo przed kryptowalutami, a panel rządowy zalecał nawet kary więzienia do 10 lat dla osób handlujących walutami cyfrowymi.

Czy regulacja kryptowalut wpłynie na ich wartość?

Według założyciela i dyrektora generalnego firmy pożyczkowej opartej na kryptowalutach – Adama Reedsa, regulacje są potrzebne w branży kryptowalut. Katherine Dowling (główna radczyni prawna i główna oficerka ds. zgodności w Bitwise Asset Management) dodaje, że regulacje powinny tworzyć ramy, które pomogą stworzyć przejrzystość dla całej klasy inwestycyjnej.

W obecnej sytuacji brak przejrzystości, w przypadku aktywów kryptowalutowych, utrudnia budowanie profili ryzyka dla inwestycji, a to jest niezbędne dla instytucji finansowych. Przykładem braku klarowności jest oszustwo związane z papierami wartościowymi, w które zaangażowana była kryptowaluta TerraUSD. Eksperci uważają, że dopóki nie ma przepisów regulujących raportowanie i handel aktywami kryptowalutowymi, to nieprzewidywalność oraz niepewność cen będzie utrzymywać się w branży. Dzięki regulacjom oraz wynikającej z nich przejrzystości, wielcy inwestorzy instytucjonalni mogliby zainwestować w kryptowaluty, co mogłoby pomóc w stabilizacji cen aktywów.

Jak Unia Europejska radzi sobie z zainteresowaniem kryptowalutami?

Projekt rozporządzenia w sprawie rynków kryptoaktywów i zmieniający dyrektywę (UE) 2019/1937 stanowi pierwszą próbę kompleksowego uregulowania funkcjonowania kryptoaktywów w obrocie. Projekt został opublikowany przez Komisję Europejską 24 września 2020 r. jako część Digital Finance Package – ma on na celu umożliwienie i wspieranie wykorzystania potencjału finansów cyfrowych w zakresie innowacyjności i konkurencji, przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka. Kluczowe elementy przepisów MiCA obejmują wymogi rejestracyjne i autoryzacyjne dla emitentów kryptowalut, giełd i dostawców cyfrowych portfeli.

Długo oczekiwane i spodziewane zatwierdzenie rozporządzenia w sprawie rynków aktywów kryptograficznych oznacza, że przełomowe prawo mające na celu ochronę konsumentów i zapewnienie stabilności finansowej może wejść w życie w połowie 2024 roku.

Słów kilka o rozporządzeniu MiCA 

Cele rozporządzenia w sprawie rynków kryptowalut:

  • Zapewnienie pewności prawnej poprzez ustanowienie solidnych ram prawnych dla kryptowalut w jego zakresie, które nie są objęte istniejącymi przepisami dotyczącymi usług finansowych;
  • Wspieranie innowacji i uczciwej konkurencji w celu promowania rozwoju kryptowalut poprzez ustanowienie bezpiecznych i proporcjonalnych ram;
  • Ochrona konsumentów, inwestorów i integralności rynku z uwzględnieniem ryzyka związanego z kryptowalutami;
  • Zapewnienie stabilności finansowej poprzez włączenie zabezpieczeń mających na celu przeciwdziałanie potencjalnym zagrożeniom dla stabilności finansowej.

Definicja kryptoaktywów

  • Tokeny powiązane z aktywami –  kryptoaktywa, które mają utrzymywać stabilną wartość dzięki powiązaniu z wartością szeregu walut fiat będących prawnymi środkami płatniczymi, co najmniej jednego towaru, co najmniej jednego kryptoaktywa lub połączenia takich aktywów,
  • Tokeny będące pieniądzem elektronicznym lub e-pieniądzem –  kryptoaktywa wykorzystywane głównie jako środek wymiany i które mają utrzymywać stabilną wartość dzięki powiązaniu z walutą fiat będącą prawnym środkiem płatniczym,
  • Tokeny użytkowe –  rodzaj kryptoaktywów, który ma zapewnić dostęp cyfrowy do danego towaru lub usługi, dostępny w technologii rozproszonego rejestru, akceptowany wyłącznie przez emitenta tego tokena.

Fot. nagłówka: watsonlaw.nl

Źródła:

https://dev.cryps.pl/artykul/co-zmieni-sie-w-ue-po-wejsciu-w-zycie-mica-w-2024/

https://www.computerworld.pl/news/UE-zatwierdzila-kompleksowe-zasady-dotyczace-kryptowalut-jako-pierwsza-na-swiecie-MiCA,445554.html

 

O autorze

Studentka administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Stara się wydłużyć dobę do 48 godzin. Entuzjastka picia kawy. Interesuje się prawem rynków kapitałowych oraz nowymi technologiami. W wolnym czasie robi zdjęcia oraz organizuje city breaks.