Przejdź do treści

Odbudowa Ukrainy. Zachód stawia warunki

Podczas konferencji w Lugano w Szwajcarii, której głównym tematem była odbudowa Ukrainy, zachód określił kilka zasad, na których musi opierać się odbudowa zniszczonego wojną państwa, jest to tzw. 7 zasad z Lugano.
Mówią one o:
📌 Współpracy Ukrainy z jej zagranicznymi sojusznikami;
📌 Przejrzystość, odpowiedzialność i poszanowanie prawa;
📌 Demokratyczny udział w odbudowie całego społeczeństwa ukraińskiego;
📌 Rządy prawa;
📌 Ograniczenie korupcji oraz władzy oligarchów;
📌 Odbudowa musi być inkluzywna, zapewniać równość płci oraz prawa dla mniejszości;
📌 Potrzeba zróżnicowanego rozwoju, na płaszczyznach gospodarczych, społecznych i środowiskowych.
Tych 7 zasad wyraźnie wskazuje na to, że państwa zachodnie wymagają od Ukrainy liberalnych reform w stronę egalitarnego i wolnego od korupcji społeczeństwa. Ma to tym większe znaczenie, że coraz wyraźniej mówi się oraz działa na rzecz Ukrainy w Unii Europejskiej. Wyegzekwowanie wartości państw zachodnich poprzez uzależnienie od tego pomocy materialnej ma jednoznacznie motywować Ukrainę do zbliżenia standardów społeczeństwa obywatelskiego do wspólnoty, do której chce należeć.
Do odbudowy Ukrainy po konflikcie jest gotowych szereg sprzymierzonych państw, ale także kilka organizacji międzynarodowych tj. Europejski Bank Inwestycji oraz Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Środki na odbudowę takich dużych zniszczeń, poza funduszami międzynarodowymi, mają być pozyskane z zamrożonych aktywów rosyjskich oligarchów i rosyjskiego rządu. Jest to jeden z głównych postulatów premiera Ukrainy – Denysa Szmyhala.
Wartość tych aktywów szacuje się na około 400 mld dolarów. Jest to za mało na odbudowę państwa ukraińskiego; obecnie koszty sięgają aż około 750 mld dolarów. Są to wstępne szacunki i bardzo prawdopodobne, że finalnie okażą się jeszcze większe. Na ten moment działania zbrojne wciąż trwają i niestety nie widać końca konfliktu, zniszczenia postępują i tak naprawdę nikt nie jest w stanie przewidzieć ich ostatecznego rozmiaru.
Fot. nagłówka: Associated Press

O autorze

Cześć. Jestem studentem politologii oraz historii na UMCS w Lublinie. Poza swoimi kierunkami studiów interesuje się mocno ekonomią, dziennikarstwem oraz pisarstwem. Współpracuje i również należę do wielu organizacji politycznych i społecznych. Aktywność obywatelska jest jedną z podstawowych rzeczy państwa demokratycznego 😉