Przejdź do treści

Konflikt w Radzie Dzieci i Młodzieży

W ostatnich dniach światło dzienne ujrzał konflikt pomiędzy radnymi Rady Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji i Nauki. Jakie są jego powody, o co w nim chodzi i jak wyglądała cała sytuacja?

W dniu rozpoczęcia nowego roku szkolnego 1 września, przewodniczący Rady Jakub Lewandowski wziął udział w konferencji prasowej przed Ministerstwem, podczas której krytycznie odnosił się do sytuacji w polskiej oświacie, a także działań podejmowanych przez Ministra Przemysława Czarnka:

„Polska szkoła stała się szczujnią na indywidualizm i różnorodność. Protekcjonalne podejście do kobiet, brak szacunku do jakichkolwiek mniejszości sprawia, że nie każdy dobrze się czuje w budynku, który powinno być bezpiecznym miejscem  nauki. Nie ma na to zgody młodego pokolenia.”

„Jestem przewodniczącym @RadaMlodziezy przy @CzarnekP. Nie ma zgody młodego pokolenia na szczucie na mniejszości, na chamstwo i brak szacunku do kobiet, czy wreszcie radykalne zmiany w programie nauczania, które mają służyć tylko tępej propagandzie rodem z TVP info.” – mówił Jakub Lewandowski.

W tym samym dniu, na niecałą godzinę przed konferencją prasową z udziałem Przewodniczącego, grupa radnych złożyła wniosek o jego odwołanie z pełnionej funkcji:

„Rada Dzieci i Młodzieży RP przy Ministrze Edukacji i Nauki zawnioskowała o natychmiastowe odwołanie pana Jakuba Lewandowskiego z funkcji przewodniczącego RDIM. Wyrażamy głęboką dezaprobatę dla działań przewodniczącego. Przewodniczący nie reprezentuje woli większości w Radzie.”

Jednak jak wskazują obserwatorzy sytuacji, wniosek jest niezgodny z zarządzeniem Ministerstwa Edukacji i Nauki, które wskazuje konieczność poparcia wniosku przez przynajmniej 9 członków Rady:

Na całą sytuację zareagowało również Ministerstwo Edukacji i Nauki, które poinformowało o planowanym spotkaniu Ministra Czarnka z Przewodniczącym Rady, który potwierdził swój udział w spotkaniu:

Dzień wcześniej, 31 sierpnia, przewodniczący Rady Dzieci i Młodzieży podjął decyzję o odwołaniu wiceprzewodniczących Rady – Pauliny Nowak i Aleksandry Horoszko. Jednocześnie na funkcję wiceprzewodniczący powołani zostali Jadwiga Mizerska i Jan Zając. Byłe wiceprzewodniczące, znalazły się również wśród sygnatariuszy  wniosku o odwołanie Przewodniczącego.

Jak wynika z naszych informacji, podczas ostatniego posiedzenia Rady Dzieci i Młodzieży w dyskusji nad możliwymi rozwiązaniami sytuacji pojawił się pomysł, aby dokonać samorozwiązania Rady – radni jednak nie zdecydowali się na podjęcie takiego rozwiązania. Według radnych obecnych na posiedzeniu, wniosek o samorozwiązanie został zaproponowany przez radną Paulinę Nowak – w rozmowie z nami radna temu zaprzeczyła i zdementowała tą informację.

Rada Dzieci i Młodzieży jest organem doradczym przy Ministrze Edukacji i Nauki. Do zadań Rady należy wyrażanie opinii, w tym przedstawianie propozycji w kwestiach dotyczących dzieci i młodzieży w zakresie spraw objętych działem administracji rządowej oświata i wychowanie, w szczególności przedstawianie opinii na temat planowanych zmian, w tym propozycji rozwiązań.

O autorze

Artykuły

Redaktor Naczelny Gazety Kongresy i Prezes Fundacji Media Przyszłości