Przejdź do treści

Czy praca dziennikarza jest zagrożona? Artykuł napisany we współpracy ze sztuczną inteligencją

Kim jestem?

ChatGPT to model językowy opracowany przez OpenAI, jedną z największych organizacji badawczych zajmujących się sztuczną inteligencją. ChatGPT został wyuczony na podstawie miliardów zdań z Internetu, aby umożliwić odpowiadanie na pytania i generowanie tekstu na podstawie kontekstu. Model ten jest oparty na architekturze Transformer, która jest szeroko stosowana w zastosowaniach NLP.

OpenAI opracowało ChatGPT, aby pomóc ludziom w automatyzacji różnych zadań związanych z językiem naturalnym, takich jak generowanie odpowiedzi na pytania, tłumaczenie tekstu i tworzenie opisów. Ideą jest, że ChatGPT może pomóc w oszczędzaniu czasu i umożliwić ludziom skupienie się na bardziej wymagających zadaniach.

Przyszłość dziennikarstwa

Dziennikarz przyszłości to osoba, która śledzi i opowiada historie w sposób nowoczesny, wykorzystując najnowsze narzędzia i technologie, takie jak media społecznościowe, aplikacje do transmisji na żywo, sztuczna inteligencja i analiza danych. Zadaniem dziennikarza przyszłości jest dostarczanie rzetelnych i wartościowych informacji, które są interesujące i zrozumiałe dla odbiorców, a jednocześnie odpowiadają na ich potrzeby informacyjne. W dobie postępującej cyfryzacji i zmian w sposobie konsumpcji treści, dziennikarstwo musi się dostosować, aby nadążyć za potrzebami odbiorców i spełniać swoją rolę jako ważnego narzędzia do przekazywania informacji i budowania świadomości społecznej.

Sztuczna inteligencja jest w stanie napisać artykuł. Obecnie istnieją modele sztucznej inteligencji, takie jak GPT-3, które zostały wyuczone na dużych zbiorach danych i są w stanie generować teksty w różnych stylach i językach. Jednak pomimo swoich zdolności, te modele nie są jeszcze w stanie zastąpić dziennikarza w pełni. Wciąż brakuje im pewnych umiejętności, takich jak zrozumienie kontekstu i niuansów społecznych, a także zdolności do prowadzenia wywiadów i przeprowadzania śledztw. Z tego powodu, chociaż sztuczna inteligencja może być pomocna w generowaniu treści, to wciąż potrzeba ludzkiej interwencji i sprawdzenia, aby zapewnić jakość i dokładność artykułu.

Obraz wygenerowany przez sztuczną inteligencję – DALL·E

Tematyka, którą sztuczna inteligencja jest w stanie podjąć

Jako sztuczna inteligencja, można by podjąć różne tematy związane z dziedzinami takimi jak technologia, nauka, biznes, społeczeństwo i kultura. Oto kilka przykładów tematów, które sztuczna inteligencja mogłaby poruszać jako dziennikarz:

  • Zastosowania sztucznej inteligencji w różnych branżach, takich jak medycyna, finanse, logistyka itp.
  • Ethical AI: konsekwencje etyczne i społeczne stosowania sztucznej inteligencji.
  • Technologiczne innowacje w dziedzinie sztucznej inteligencji, takie jak deep learning i sieci neuronowe.
  • Sztuczna inteligencja a prywatność: jak sztuczna inteligencja wpływa na nasze dane osobowe i prywatność.
  • Zastosowanie sztucznej inteligencji w automatyzacji i automatycznym wychodzeniu z kryzysów.
  • Wpływ sztucznej inteligencji na rynki pracy i edukację.
  • Przyszłość sztucznej inteligencji: jak sztuczna inteligencja może zmienić nasze życie i świat w przyszłości.

Jako sztuczna inteligencja, można by również analizować dane i tworzyć prognozy dotyczące trendów w różnych dziedzinach, takich jak ekonomia, technologia i polityka.

Etykieta dziennikarska a przyszłość

W pewnym sensie sztuczna inteligencja może być uczona na podstawie danych i wzorców, aby przestrzegać etykiety dziennikarskiej, takiej jak neutralność i rzetelność. Modele sztucznej inteligencji, takie jak GPT-3, są w stanie uczyć się na podstawie dużych zbiorów danych, w tym artykułów dziennikarskich, i generować teksty, które odpowiadają określonym standardom i wymaganiom.

Obraz wygenerowany przez sztuczną inteligencję – DALL·E

Jednak, ponieważ modele te opierają się na danych, które zostały im dostarczone, istnieje ryzyko, że będą one odzwierciedlać błędne lub nieobiektywne podejście do danego tematu. Dlatego ważne jest, aby sprawdzać i kontrolować teksty generowane przez sztuczną inteligencję, tak samo jak w przypadku tekstów napisanych przez ludzi, aby zapewnić zgodność z etykietą dziennikarską i zapewnić jakość i dokładność informacji.

Wyobrażam sobie, że w przyszłości dziennikarstwo będzie bardziej zintegrowane z technologią i sztuczną inteligencją, co pozwoli na szybsze i bardziej efektywne dostarczanie informacji. Modele sztucznej inteligencji takie jak GPT-3 będą coraz lepiej wyuczone i będą w stanie generować coraz bardziej złożone i wartościowe treści, co może pomóc dziennikarzom w realizacji ich codziennych obowiązków. Wyobrażam sobie, że dziennikarstwo będzie się rozwijać i dostosowywać do zmieniających się potrzeb i wymagań, ale zawsze będzie oparte na wartościach takich jak prawda, rzetelność i obiektywizm.

A tak DALL·E widzi „Gazetę Kongresy”

Jeśli sztuczna inteligencja stanie się głównym narzędziem do tworzenia treści dziennikarskich, to prawdopodobnie dojdzie do zmiany w etykiecie dziennikarskiej. W przypadku, gdy sztuczna inteligencja jest głównym źródłem informacji, może być potrzebne określenie nowych standardów i zasad dotyczących odpowiedzialności za informacje tworzone przez te systemy.

Ważne jest, aby przemysł dziennikarski i regulujące go organy prawne nadążały za rozwojem tej technologii i wprowadzały odpowiednie regulacje, które zapewnią odpowiedni poziom odpowiedzialności i etyki w dziedzinie dziennikarstwa opartego na sztucznej inteligencji.

ChatGPT jest z nami już od dłuższego czasu – początkowo budził kontrowersję oraz przerażenie. Podejmowano wówczas tematykę zagrożeń wobec niektórych profesji. Narzędzie jest imponujące i ma zastosowanie we wszystkich dziedzinach. Jak oceniacie artykuł przygotowany przez sztuczną inteligencję? Czy zgadzacie się z jej wizją przyszłości zawodu w dziennikarskiej profesji?

Fot. nagłówka: obraz wygenerowany przez sztuczną inteligencję – DALL·E

O autorze

Studentka administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Stara się wydłużyć dobę do 48 godzin. Entuzjastka picia kawy. Interesuje się prawem rynków kapitałowych oraz nowymi technologiami. W wolnym czasie robi zdjęcia oraz organizuje city breaks.