Przejdź do treści

Zmiany w młodzieżowej dyplomacji

Katarzyna Giemza

Źródło: Marcello Casal JR, Agência Brasil.

Na początku kwietnia 2020 r. polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zerwało współpracę z Polską Radą Organizacji Młodzieżowych opierającą się o wybór Młodzieżowego Delegata Polski do ONZ. Na stronie internetowej PROM ukazało się oświadczenie, w którym organizacja wyraziła swoje ubolewanie nad tą decyzją. W związku z tym możliwe było, że Polska w tym roku w ogóle nie wybierze swojego Młodzieżowego Delegata do ONZ.

Powody tej decyzji pozostają nieznane, bo dotychczasowa współpraca PROM i MSZ przebiegała wzorowo, a żadna ze stron nie zgłaszała zastrzeżeń. Na początku pojawiły się głosy o zakończeniu współpracy ze względów finansowych. Polska Rada Organizacji Młodzieżowych zaoferowała jednak, że całkowicie pokryje koszty programu. Akurat wtedy pojawiła się kwestia nowego partnera. W mediach społecznościowych MSZ trudno znaleźć jakiekolwiek uzasadnienie zerwania współpracy z PROM.

Dopiero 28 kwietnia, ponad trzy tygodnie po podjęciu tej decyzji, w Internecie ukazała się informacja, że Ministerstwo rozpoczęło współpracę z Radą Dialogu z Młodym Pokoleniem i to właśnie ten organ będzie przeprowadzał tegoroczny nabór. Szczegóły konkursu mają się ukazać w najbliższej przyszłości.

O autorze

Gazeta Kongresy to młodzieżowe media o ogólnopolskim zasięgu. Jesteśmy blisko spraw ważnych dla młodego pokolenia – naszych spraw.

Tagi: