Przejdź do treści

Społeczność szkolna

Edukacja 590 – Cz. 1.

Uczeń musi być świadomy, że tworzy szkołę i za nią odpowiada. Jest jej integralną częścią. Dlatego szkoła dla ucznia powinna być osobistą wartością, o którą dba i troszczy się.