Przejdź do treści

Our Future Forum III – relacja

Konferencję uroczyście otworzył prezes fundacji Michał Maurycy Mazur. Podziękował wszystkim za przybycie. Podkreślił on również rolę młodego pokolenia w budowaniu przyszłości naszego kraju. Zachęcił również do zadawania pytań i nawiązywania kontaktu ze speakerami i speakerkami. 

UCZYĆ SIĘ I POZNAWAĆ ŚWIAT

Przechodząc do sedna. Rozmowa odbywała się w języku angielskim, ze względu na gości z zagranicy. Prowadzącym był Dawid Malinowski (Associate Greenberg Traurig), a jego rozmówcami byli: Dr. Jim Mazurkiewicz (Profesor, Texas A&M University), Justyna Janiszewska (Dyrektorka wykonawcza Fulbright), Grzegorz Słomkowski (Członek zarządu PAIH) oraz Andrij Pavlovych(Wicedyrektor departamentu FRSE). 

Mogliśmy dowiedzieć się, jak młodzież może korzystać z wymian międzynarodowych i czerpać jak najwięcej z edukacji w innych krajach. Zdaniem prelegentów, bardzo ważne jest, aby brać udział w jak największej ilości wymian i programów za granicą. Przede wszystkim jest to świetna okazja do nauki angielskiego oraz poznawania kultury i sposobu życia w innych krajach.

EDUKACJA ŚWIATOWEJ KLASY

Panel prowadził Michał Maurycy Mazur, a gośćmi byli: Anna Janiczek (Dyrektorka Zarządzająca PZU S.A), Krystian Kamyk (Partner Zarządzający, Kearney), Tomasz Rega (Członek zarządu, Krajowa Grupa Spożywcza S.A), Maks Kraczkowski (wiceprezes zarządu PKO BP).

Poruszana była kwestia podejścia pracodawców, z różnych branży, do absolwentów studiów zagranicznych. Wszyscy odpowiedzieli zgodnie, że liczy się doświadczenie. Nie ważne zatem czy jest zdobyte w Polsce, czy w innym kraju. Ponadto ważne jes,t aby uczyć się języków, a w szczególności angielskiego oraz mieć w sobie chęć do rozwoju i ambicje.

POLSKA NAUKA, GLOBALNA JAKOŚĆ

Panel prowadziła Zuzanna Buszman (Przewodnicząca rady Our Future Foundation), a jej gośćmi byli: Prof. Katarzyna Pisarska Założycielka Europejskiej Akademii Dyplomacji) oraz Alice Neffe (Dyrektorka ARP S.A).

Usłyszeliśmy o potencjale polskich naukowców, kształcących się na zagranicznych uczelniach. Dyskusja rozpoczęła się od przykrego, dla krajowej oświaty, stwierdzenia, iż ambitna polska młodzież nie jest skora do przeprowadzania badań i kształcenia się w ojczyźnie. Z szybkiego sondażu przeprowadzonego przez panelistkę, Katarzynę Pisarską, wynikało, iż większość zgromadzonych na sali osób, preferuje, lub już realizuje drogę kształcenia poza granicami Rzeczypospolitej. Z dyskusji płynął jasny apel, abyśmy wykształceni na zagranicznych topowych uczelniach, wracali do Polski, budując kraj naszych marzeń. Obie panelistki postawiły się w opozycji do powszechnej opinii i wspólnie stwierdziły, iż w Polsce znajdziemy ogrom miejsca i perspektyw do prowadzenia badań i wszelkich analiz. Usłyszeliśmy o konieczności ułatwiania polskim studentom krótkoterminowych wymian i dofinansowania ich; poszerzyłoby to horyzonty i pozwoliło na poszerzenie siatki kontaktów, bez wątpienia ułatwiających pracę i wszelkie badania w przyszłości. Zaznaczono, że studia za granicą dają nieproporcjonalne większe kompetencje miękkie studentom, a także różnice w podejściu do uczniów i studentów w Polsce i innych krajach, gdzie po pierwsze kładzie się nacisk na kształtowanie krytycznego myślenia i budowania opinii w ramach dialogu; nie nudnego, profesorskiego wykładu. 

NOWE KOMPETENCJE W DYNAMICZNYM ŚWIECIE

Michalina Popko (Creative Director, Our Future Foundation) gościła: Zuzannę Piasecką (dyrektor HR, Bank Gospodarstwa Krajowego), dra Macieja Kaweckiego (prezes zarządu, Instytut im. S. Lema), Pawła Ernsta (wiceprezes zarządu, Fundacja KGHM) i Michała Sapotę (prezes, HRE Investments).

Poruszono wagę energetyki jądrowej oraz ogromnego deficytu rąk do pracy w tym sektorze w najbliższych latach. Paneliści dyskutowali głównie o wadze studiów, wyboru kierunku oraz tego, jak przełoży się on na naszą przyszłość. Wszyscy byli jednak zgodni, że nie będą one 100% wyznacznikiem kariery, gdyż jeszcze nieraz młodym ludziom przyjdzie zmieniać swoje profesje. Poruszono również problem polskiej edukacji, w świetle rozwoju nowych technologii i nadciągającej transformacji. Nie zabrakło cierpkich słów o nauczycielach; zaznaczono, że relacja uczeń-nauczyciel powinna przybrać znamion pracy partnerskiej. Oberwało się również podstawie programowej realizowanej w szkołach ponadpodstawowych. Paneliści byli zgodni – program nauczania jest przeładowany i wymaga gruntownej korekty. Podkreślono, że edukacja najmłodszych powinna opierać się na inwestycji w młodych, być ponad wszelkimi politycznymi sporami i podziałami. 

WARSZTAT MASTERCLASS: W JAKI SPOSÓB ROZPOCZĄĆ BUDOWANIE KARIERY NAS STUDIACH

Warsztat przeprowadził Tomasz Jurkanis (McKinsey&Company). Jeden z ciekawszych wykładów podczas konferencji. Prowadzący mówił o swojej drodze podczas studiów, o tym jak doszedł do miejsca w którym znajduje się dzisiaj. Warsztat można podsumować w kilku punktach :

  1. Idź za swoim głosem serca, nie rodziców
  2. Nie poświęcaj czasu, na rzeczy które cię nie interesują. Rób rzeczy które kochasz.
  3. Jeśli masz jakiś autorytet, trzymaj się go
  4. Pomagaj innym jeśli możesz i na tyle ile możesz
  5. „Carpe diem”
  6. Jeśli tłum za czymś idzie, to znaczy że jest już za późno na osiągniecie czegoś dużego w tym temacie

Warsztaty Masterclass

  • Początki

Warsztaty Masterclass odbyły się w Zamku Ujazdowskim, w którym ubiegłego dnia miała miejsce III edycja Our Future Forum. Całe wydarzenie wystartowało już o 10:00, przechodząc przez rejestrację dostawało się opaskę, a także agendę wydarzenia. Tuż po tym wchodziło się do wysokiej sali konferencyjnej, gdzie na uczestników czekały przekąski i co najważniejsze, miejsca na ponad 7 godzin sesji pełnych wiedzy.

  • Dziedzictwo i rola młodego pokolenia w transformacji energetycznej

Dziedzictwo

Już na samym początku pojawiło się trafne spostrzeżenie ze strony Doktoranta Yale University Wiktora Babińskiego, iż Polska, a w szczególności Warszawa nie została w całości odbudowana po obydwu wojnach w aspekcie relacji społecznych, a co za tym idzie, jej dziedzictwo jest „podrobione”.

W podobny sposób odnoszono się do architektury, zrekonstruowanej po II Wojnie Światowej Warszawie. Prezes Zarządu Pałacu Saskiego Jan Edmund Kowalski, odnosząc się do sytuacji z rekonstruowanym dziedzictwem, uznał, iż jest to nadal ważna część i pomimo braku możliwości odzyskania go w pierwotnym kształcie, pełni ona ważną funkcję w naszym społeczeństwie. Dodatkowo stwierdził, że budowa Pałacu Saskiego będzie kompletować całe dziedzictwo architektoniczne Warszawy.

Swoje odniesienia w dyskusji znalazły takie nazwy jak „Hotel Lambert”, a także Biblioteka Polska w Paryżu. dr hab. Mirosław Supruniuk rozpoczął swoje przemówienie od wspomnianych dwóch nazw, które odnoszą się do Polskiego dziedzictwa, które zostało wybudowane rękoma Polaków, ale znajduje się poza granicami naszego państwa. W takim przypadku Rzeczpospolita posiada swoją historię i kulturę na całym świecie. Ponadto uznał, że dziedzictwo innych państw na przykład Niemiec, powinno zostać przyjęte do naszego i w pewnym tego słowa znaczeniu adoptowane.

Jednym z ostatnich tematów, który poruszono, była kwestia dziedzictw w postaci polskich dóbr materialnych, które zostały rozkradane na przestrzeni wieków. Sytuacje takie jak potop szwedzki, rozbiory, okupacja wojenna, sprawiały że Polska stale traciła swoje dobra. Stwierdzono również, że może mieć to swoje podłoże w zachowaniu Polskim, która dokonywała podobnych procederów na przykład na Turkach.

Rola młodego pokolenia w transformacji energetycznej

Zdaniem Łukasza Bentkowskiego z PGE, transformacja energetyczna zaczęła się już 10 lat temu, jednakże nabrała znacznego przyspieszenia dopiero 3/4 lata temu. Obecnie rozwój OZE opierał się na farmach fotowoltaicznych, a następnie wiatrowych. W ciągu najbliższych dwóch dekad możemy mówić o rozwoju morskich farm wiatrowych. 

W dalszej części dyskusji Piotr Markowski (Corab S.A.), a także Agnieszka Flach (Enea S.A.), opowiedzieli się za OZE, które stwarza wiele możliwości nie tylko dla państwa w postaci dywersyfikacji możliwości energetycznych, ale i dla młodzieży, która może szukać pracy i możliwości w tym kierunku.

Następnym tematem było przekazywanie informacji o transformacji energetycznej, które powinno się dostosować do odbiorcy, tak aby było ono zrozumiałe i dosadne. Zdaniem prelegentów, jest to jedno z najważniejszych zadań, jeśli chcemy rozmawiać o zielonej Polsce, a tym bardziej Europie w ciągu najbliższych dekad. W tej kwestii młodzi mogą wykorzystywać swoje liczne kontakty, umiejętności w mediach społecznościowych, a także budowaną od najmłodszych lat komunikację społeczną.

Piotr Prawda (CMS) w odpowiedzi do moderatora Kamila Tomkowicza, stwierdził, że w niedalekiej przyszłości, bardziej poszukiwani będą specjaliści od OZE i transformacji energetycznej, niż IT. Niestety co stwierdził Piotr Markowski, niemożliwym do stwierdzenia jest jakie kierunki studiów, będą odpowiednie, aby uzyskać takie stanowisko.

Praca w XXI wieku, jak to robić?

Droga przedsiębiorcy

W swoim panelu Marcin Żukowski opowiedział o tym, kto powinien zostać przedsiębiorcom, jak wygląda praca takiej osoby i jak dostosowywać się do takiego stylu życia.

Młodym przedsiębiorcom należy przekazać wiedzę, iż nie wszystko da się skalować i przewidzieć. Często nadarzą się sytuacje, które będzie trzeba na bieżąco ratować. Na domiar tego, Marcin Żukowski stwierdził, że nie każdy nadaje się na bycie taką osobą.

Zdaniem Marcina młode osoby nie powinny fokusować się na nadmiernym zarabianiu pieniędzy, tylko na przychody. Dzięki temu można starać się zwiększać przychody, a co za tym idzie doprowadzić do rozwoju przedsiębiorstwa. Ponadto de facto posiadane przychody nie są wyznacznikiem standardu życia, gdyż duża część przychodu może zostać przekazana do stworzenia tej kwoty.

Wśród wielu pytań od uczestników jedno brzmiało następująco: 

„W jaki sposób znalazłeś złoty środek między wzrostem a skalowaniem. Czy podejmiesz współpracę z aniołami biznesu?”

W firmie Nieagencja prelegenta jednym z najważniejszych czynników jest stabilny wzrost, który nie generuje dużo stresu i zagrożeń dla całej działalności. Jest to sytuacja, w której nie jest on do końca dumny, ponieważ czasami warto zaryzykować, gdy widzimy cel, który chcemy osiągnąć i jesteśmy w stanie określić czy damy radę go zdobyć. W dodatku Pan Żukowski jest jednym z aniołów biznesu na rynku, więc wie on, kiedy korzystać z pomocy takich przedsiębiorców, a zarazem inwestorów zewnętrznych. Jest to niekiedy potrzebne, a wręcz niezbędne, jednakże korzystanie z ich pomocy musi być dokładnie przemyślane.

[email protected] w XXI wieku

Powszechnie mówi się ż e praca, którą wybieramy powinna sprawiać nam przyjemność i dawać szczęście. Właśnie o tym opowiada Krystian Kamyk Dyrektor zarządzający Kearney. W trakcie prezentacji zostało zadane wiele pytań, które miały na celu zbadać jakie kierunki studiów i własnej przyszłości chcą obrać młodzi ludzie.

Prezentacja przedstawiciela Kearney odnosiła się do kilku aspektów. Pierwszym z nich była sama sylwetka firmy, następnie został poruszony problem szczęścia w pracy, a także jak pracodawcy i pracownicy mogą zabiegać o to w swoich środowiskach pracowniczych. 

Wartym zwrócenia uwagi jest podstawa wielu wypowiedzi prelegenta, który oparł dane, a także storylines o karierę polskiej tenisistki Igi Świątek.

W końcowym etapie wypowiedzi, duży nacisk został położony na samorozwój, który drastycznie spada wraz z wiekiem. Z danych Kearney wynikało, iż tylko 10% osób powyżej 30 roku życia uczy się i dokształca równolegle ze swoją pracą, a aż 60% wykonuje wyłącznie to drugie.

Podczas i tej sesji zostało zadane wiele pytań, jedno z nich dotyczyło, jak powinna wyglądać relacja pracodawcy z pracownikiem. Niewiele po zadaniu pytania, padła na nie odpowiedź. Zdaniem Kamyka powinna ona polegać na obopólnym szacunku.

Projekt Coopernicus.pl

W końcowej fazie warsztatów został przedstawiony nowy projekt Our Future Foundation o nazwie „Coopernicus”. Jest to platforma łącząca Polskich badaczy, studentów, a także innych członków społeczeństwa, którzy będą mogli łatwiej tworzyć nowe kontakty i nawiązywać różnorodne współprace. 

Projekt Coopernicus jest nastawiony na osoby osiągające sukcesy, przyczyniające się do rozwoju kraju oraz angażują się w środowiska polonijne i są zainteresowani bieżącymi sprawami. Głównymi motywami Coopernicus’a jest nauka i biznes.

Wraz z początkiem lipca będziemy mogli obejrzeć poczynania projektu za pośrednictwem strony internetowej, która właśnie wtedy rusza. Będzie można na niej znaleźć artykuły i podcasty o tematyce: nauki, biznesu, rozwoju, a także relacji międzynarodowych. Oprócz tego pojawi się na niej strefa społeczności, która będzie posiadać fora do networkingu, rozmów i zadawania rozmaitych pytań. Ostatnią przedstawioną możliwością dzięki Coopernicus jest Strefa Możliwości, na której będą pokazywane oferty staży, pracy itp. od różnych firm. 

ABC studiów za granicą 

Ostatni panel został poświęcony podstawowym informacjom, które mogą przydać się każdemu, kto będzie chciał studiować za granicą. Jeden ze współzałożycieli Paidei Jerzy Gut opowiedział o tym, dlaczego warto studiować za granicą, jakie są procesy rekrutacji, a także jak Paideia wspiera w dostawaniu się na owe studia.

Prelegent podał trzy powody, dla których postanowił studiować za granicą, pierwszym z nich jest możliwość otworzenia wielu drzwi, z racji na prestiż wielu zagranicznych uczelni, na które patrzy się z dużym respektem w Polsce. Następnym powodem jest szansa na tworzenie międzynarodowej sieci kontaktów. Ostatnim jest, najprościej mówiąc okazja do szybkiego dorośnięcia, dzięki przymusowi znalezienia akomodacji.

Zagraniczne studia dały wiele Jerzemu, dzięki nim stopniowo piął się w górę dzięki zbudowanym kontaktom, a także nabyciu wiele doświadczenia. Został on między innymi konsultantem strategicznym w BGK, stypendystą w Transatlantic Future Leaders Forum. Oprócz tego pracował w CEC Group oraz PwC w Warszawie.

W ostatnich częściach prezentacji zostały przedstawione ogólne wymagania do uczelni znajdujących się w różnych krajach, a także profil idealnego kandydata/ki na studia.

Koniec

Na zakończenie została wygłoszona przemowa przez Prezesa Fundacji Our Future Foundation Michała Maurycego Mazura. W jej trakcie zostali zaproszeni na scenę członkowie fundacji, którzy mieli znaczący wkład w zorganizowanie wydarzenia. Następnie został poruszony temat „Strefy OFF”, na której młodzi ludzie będą mogli zgłaszać się do następnych wydarzeń, a także firm poszukujących młodych i aktywnych ludzi. Krzysztof Chojnowski, jeden z członków zarządu OFF, przedstawił projekt, mający na celu wsparcie osób z depresją, bądź objawami po covidowego przebywania w domu. Na sam koniec zostały ogłoszone wyniki konkursu na trzy najlepsze zdjęcia z całego wydarzenia.

Dwudniowe wydarzenie zostało zakończone gromkimi brawami, a następnie wszyscy udali się na bankiet, połączony z networkingiem.

Gazeta Kongresy jest patronem medialnym Our Future Forum.

Opiekunem Fundacji jest HRE Investments. Sponsorami strategicznymi wydarzenia są: Kearney i KGHM S.A. Partnerem strategicznym wydarzenia została ENEA S.A. Sponsorami wydarzenia są: PZU S.A, Novo Nordisk, Krajowa Grupa Spożywcza S.A, Polska Grupa Energetyczna S.A, Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Bank Gospodarstwa Krajowego. Partnerami wydarzenia zostali: Polskie Koleje Państwowe S.A, BOŚ Bank S.A., Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Fundacja KGHM, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Forum Ekonomiczne.

O autorze

Artykuły

Uczeń liceum, radny Młodzieżowej Rady dzielnicy Białołęka, działacz społeczny i młodzieżowy. Uwielbia koszykówkę oraz piłkę nożną.

Artykuły

Młody aktywista, absolwent Warszawskiej Akademii Młodych Liderów oraz lider projektów. Pasjonat prawa oraz działania społecznego. Jego celem jest szerzenie świadomości o społeczeństwie obywatelskim, a także możliwościach działania przez młodych. W wolnym czasie uwielbia czytać literaturę kryminalną i poznawać nowe osoby.

Artykuły

Redaktor i Publicysta. Działacz na rzecz praworządności w szkołach w Stowarzyszeniu Umarłych Statutów. Uczeń klasy prawniczej w VI LO w Poznaniu, pasjonat debat oksfordzkich.