Przejdź do treści

Otwarci na biznes: połączenie młodości z doświadczeniem

Biznes

Kampania „#Otwarci Na Biznes” powstała w odpowiedzi na wyniki raportu „Czy młodość i doświadczenie połączą siły w biznesie?”. Jego celem było zmierzenie kompetencji biznesowych wśród grupy osób 18-25 lat oraz 50+, a także zbadanie ich nastawienia do współpracy. Czy młodzi chętnie zakładają swój biznes? Jak może im pomóc doświadczenie starszych? Czy jest szansa i przyszłość dla funkcjonowania przedsiębiorstw międzypokoleniowych?

Biznes i jego trudne początki

Wejście na rynek pracy to dla wielu młodych ludzi jeden z trudniejszych momentów w życiu zawodowym. Niektórzy decydują się na rozpoczęcie pracy w istniejącym przedsiębiorstwie, a inni – na założenie własnej działalności. Jak wynika ze wspomnianego raportu, osoby w wieku 18-25 lat, chcące prowadzić swój biznes, stanowią 67% wszystkich badanych. Mimo wykazywanej chęci, powinni zdawać sobie sprawę z tego, że brak odpowiedniego przygotowania teoretycznego do prowadzenia biznesu oraz doświadczenia są jednymi z głównych powodów, dla których przedsiębiorstwa nie są w stanie przetrwać długo. Tym samym często upadają równie szybko, jak powstają. 

Raport Our Future Foundation

W ramach badania „Czy młodość i doświadczenie połączą siły w biznesie?” przeprowadzono ankiety na dwóch 600-osobowych grupach: młodych w wieku 18-25 lat oraz tych powyżej 50. roku życia. Raport bada i analizuje kilka obszarów tematycznych, takich jak: obawy związane z rynkiem pracy, umiejętności seniorów, edukacja przedsiębiorczości, otwartość na współpracę międzypokoleniową, a także samoocena umiejętności.

Osoby 50+ odpowiedzią na obawy młodych

Zarówno osoby nowe na rynku pracy, jak i te na nim obecne od wielu lat, mają swoje obawy. Aktualnie wiele przedsiębiorstw wygląda i funkcjonuje inaczej niż jeszcze kilkadziesiąt lat temu, co może okazać się problematyczne z punktu widzenia ludzi w dojrzałym wieku. 33% osób w grupie 50+ stwierdziło, że nie jest zaniepokojonych swoją sytuacją na rynku pracy. Drugą najczęściej wybieraną odpowiedzią, która stanowiła 23%, była sytuacja zdrowotna, która nie pozwoliłaby na pracę w pełnym wymiarze godzin. 21% osób obawia się potencjalnego odrzucenia przez pracodawców lub współpracowników ze względu na wiek.

Z kolei w grupie młodych osób 33% badanych wskazało, że nie odnajduje się zbyt dobrze w formalnych i księgowych obowiązkach. 28% respondentów jako swoją obawę wymieniło niewiedzę o sposobach pozyskania finansowania na biznes. Młodzi wskazali także na brak znajomości prawa. Autorzy badania podkreślają, że obawy formalne i księgowe młodych osób z łatwością mogą rozwiązać starsi pracownicy. Natomiast osoby po 50. roku życia czują się komfortowo w komunikacji z młodszym pokoleniem. Stwarza to możliwość porozumienia.

Biznes
Raport „Czy młodość i doświadczenie połączą siły w biznesie?” przygotowany w ramach kampanii „#Otwarci Na Biznes” | Fot. off.org.pl

Umiejętności receptą na udany biznes

Jednym ze sposobów na zmniejszenie istniejących obaw na rynku pracy może być nabywanie nowych kompetencji, co sprzyja lepszemu odnalezieniu się na rynku pracy. Aż 45,5% badanych osób z grupy 50+ uznało, że znajomość języków obcych pomogłaby im w życiu zawodowym, natomiast 32% badanych stwierdziło, że nie potrzebuje nowych kompetencji.

W badaniu zapytano również o preferencje dotyczące sposobu przyswajania nowej wiedzy. Większość osób jest otwarta na naukę w domu z wykorzystaniem komputera. Wskazywano także na naukę w miejscu pracy oraz podczas szkoleń organizowanych przez gminę lub urząd pracy.

Wiedza a chęć założenia działalności

Jednym z elementów, który może mieć wpływ na chęć zakładania własnej działalności gospodarczej przez osoby w wieku 18-25 lat, jest edukacja. 38% badanych w tej grupie stwierdziło, że w ramach edukacji szkolnej lub akademickiej miało okazję nabyć umiejętności kreatywnego myślenia, ale jednocześnie 31% odpowiedziało, że nie. Pozostałe 31% osób nie jest przekonana.

Sytuacja edukacji zdaje się wyglądać jeszcze gorzej, jeśli chodzi o przekazywanie wiedzy dotyczącej przebiegu procesu zakładania przedsiębiorstwa. Blisko 67% ankietowanych odpowiedziało, że nie miało możliwości takiej posiąść. Dla porównania, liczba osób deklarujących brak możliwości nabycia umiejętności rozpoznania rynku i tworzenia biznesu wynosi 50%. Wydaje się, że to jednak nadal dosyć dużo, co ma przełożenie na chęć założenia biznesu przez młode osoby.

Obustronna otwartość

Pomysł stworzenia przedsiębiorstwa łączącego pokolenia wymaga chęci i otwartości obu stron. Jak wynika z badania, 43,5% respondentów podjęłoby pracę w przedsiębiorstwie prowadzonym przez studenta lub osobę dużo młodszą od siebie. Jednak aż 42,3% osób zgodziłoby się na taką pracę pod warunkiem, że pracodawca byłby uznawany za odpowiedzialnego, znanego z najbliższego otoczenia lub gdyby w zespole przeważały osoby w wieku 50+. Łącznie daje to prawie 86% respondentów. W grupie aktywnych zawodowo osób 50+ 94,3% badanych byłoby zainteresowanych takim zatrudnieniem, przy uwzględnieniu wcześniej wymienionych warunków.

W grupie młodych dominuje natomiast pozytywne nastawienie do starszego pokolenia. 54,2% ankietowanych jest otwarta na zatrudnienie osób powyżej 50. roku życia, a dodatkowe 31% zrobiłoby to pod pewnymi warunkami. Sumarycznie aż 85,2% młodych osób widzi możliwość zatrudnienia starszych pracowników. Zaledwie 3,5% respondentów stwierdziło, że nie mogłoby im dać pracy.

Samoocena umiejętności

Osoby w wieku 50+ bardzo dobrze oceniają swoje umiejętności miękkie, do których należą nawiązywanie kontaktów czy utrzymywanie relacji. Łącznie 65% badanych określiło je jako dobre lub bardzo dobre. Z kolei umiejętności w zakresie zarządzania procesem i realizacji projektów nie są już tak wysoko oceniane. 33,3% przyznało sobie 3 w 5-stopniowej skali. Ocena dobra i bardzo dobra stanowią blisko 32% wszystkich odpowiedzi.

Porównując tamte oceny do tych wyrażonych przez respondentów w wieku 18-25 lat można zauważyć, że samoocena umiejętności miękkich jest praktycznie taka sama – 65% młodych respondentów określiło ją jako dobrą lub bardzo dobrą. Większość badanych wystawiła sobie najwyższą możliwą ocenę. Wśród starszych przeważała ocena 4 w 5-stopniowej skali. Z kolei samoocena umiejętności zarządzania projektem jest już znacznie większa wśród młodych. Ocena dobra i bardzo dobra to około 52%.

Wyniki tej części badania wskazują na dużą pewność siebie osób młodych, a także przeszacowanie własnych umiejętności przez tę grupę. Literatura przedmiotu i praktyka rynku wskazują, że umiejętności miękkie oraz zarządzanie procesem i realizacja projektu są domeną osób starszych, które gorzej oceniły swoje kompetencje.

Biznes międzypokoleniowy

Na pewno każda młoda osoba zakładająca działalność chce, żeby nowy biznes odnosił sukcesy. Do tego niezbędne są wiedza i praktyka w prowadzeniu działalności. Odpowiedzią na przyszłe potrzeby nowego biznesu może być połączenie sił młodości z doświadczeniem. Luka ta może zostać wypełniona przez współpracę międzypokoleniową z osobami powyżej 50. roku życia, które mogą pochwalić się bogatym doświadczeniem zawodowym. To szansa na tworzenie międzypokoleniowych przedsiębiorstw. Każda z grup może mieć swój wkład w rozwój takiego biznesu. Młodzi mogą wnieść świeże spojrzenie, innowacyjność czy obycie w używaniu nowych technologii. Starsi zapewnią kompetencje, doświadczenie, wiedzę w zakresie formalnym oraz obszarze księgowości.

Kampania otwarta na biznes

Raport „Czy młodość i doświadczenie połączą siły w biznesie?” powstał w ramach kampanii edukacyjnej „#Otwarci Na Biznes”. Badanie przygotowała Fundacja Our Future Foundation i Akademia Leona Koźmińskiego. Akcja ma na celu zwiększenie poziomu wiedzy o zakładaniu i prowadzeniu własnego biznesu. Projekt skupia się także na promocji przedsiębiorczości i rozwoju umiejętności potrzebnych na rynku pracy. Pełna treść raportu dostępna jest tutaj.

Fot. nagłówka: Our Future Foundation | Instagram

O autorze

Absolwent Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych I stopnia w Gdańsku, student tego samego kierunku na II stopniu, a także student filologii szwedzkiej. Czas lockdownu zmotywował go do angażowania się w nowe projekty. W taki sposób znalazł się w mediach studenckich, gdzie współtworzył programy na żywo, przeprowadzał wywiady, przygotowywał audycję we współpracy z gdańskim oddziałem GUS. Doświadczenia dziennikarskie w formie warsztatowej zdobywał na takich projektach jak: Stan Młodych, Dziennikarze na rzecz globalnych wyzwań czy Młoda Redakcja. Wolny czas poświęca na sport, odkrywanie nowej muzyki czy czytanie książek.