Przejdź do treści

Ostatnia sesja Młodzieżowej Rady Krakowa IX kadencji – relacja

W poniedziałek 20 czerwca w sali obrad krakowskiego Pałacu Wielopolskich, znanego też jako Magistrat, zebrała się Młodzieżowa Rada Krakowa na ostatnią w jej bieżącej kadencji sesję. Jako Gazeta Kongresy, przygotowaliśmy dla Was krótką relację z tego posiedzenia.

Przemówienia gości

Pierwszą rzeczą, jaką można było zauważyć, był fakt, że na sali obrad nie byli obecni tylko młodzi radni i młode radne. Tego dnia na obrady zostali zaproszeni liczni goście, którzy mieli okazję wystąpić przed zgromadzonymi osobami.

Pierwszą z nich był Łukasz Rzepecki, doradca Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Podczas swojej mowy podkreślał, jak ważne dla niego oraz dla Prezydenta jest dialog, a także dyskusje z młodzieżą. Oprócz tego dziękował krakowskim radnym za zaangażowanie w pomoc Ukraińcom i Ukrainkom oraz za aktywne budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Podkreślił, że pomoc Ukrainie to polska racja stanu. Na sam koniec zaprosił całą Radę na spotkanie w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

Zaraz po prezydenckim doradcy głos zabrała Anna Korfel-Jasińska, Zastępczyni Prezydenta Miasta Krakowa ds. Edukacji, Sportu i Turystyki. Podczas swojego wystąpienia dziękowała MRK za owocną współpracę oraz czynny udział młodych radnych w życiu miasta. Zwróciła uwagę na uaktywnienie się krakowskich samorządów uczniowskich, z którymi MRK organizowała różne przedsięwzięcia. Oprócz tego dziękowała członkom i członkiniom Rady za dojrzałość, szczególnie w czasie pandemii.

Kolejną mówczynią na sesji MRK IX kadencji była Alina Prochasek, przewodnicząca Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych (PROM). W swojej mowie dziękowała MRK za miesiące ciężkiej pracy oraz za współdziałanie, między innymi w ramach młodzieżowego panelu klimatycznego. Tak samo, jak jej przedmówczyni, doceniła też wkład radnych w życie Krakowa oraz działanie mimo przeciwności związanych z pandemią.

Jako ostatnia, głos zabrała również Paulina Świątek-Wtorkiewicz z Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia przy Urzędzie Miasta Krakowa, która przedstawiła zgromadzonym program Młody Kraków 2.0.

Podsumowanie kadencji i plany na jej resztę.

Podczas obrad przewodnicząca MRK, Jadwiga Mizerska podsumowała dotychczasową działalność Rady w ciągu minionej kadencji. Wspomniała liczne inicjatywy podjęte przez Radę, między innymi zorganizowanie konferencji Młodzi z Klimatem oraz panelów dyskusyjnych: „Czy jest miejsce dla kobiet w polityce” i „Bieżące problemy i wyzwania młodzieży”, współpraca z Radą Seniorów Krakowa i z krakowskimi samorządami uczniowskimi, zorganizowanie projektu „U nas w Lipsku i u nas w Krakowie”, przyznanie Nagrody Przyjaciela Młodzieży krakowskiej czy zorganizowanie akcji Pisanka – integracji młodzieży ukraińskiej w Krakowie.

Z kolei radny Tomasz Rak przedstawił plany Rady na kolejne miesiące. Zaliczają się od tego: spotkania z komisją ds. edukacji Młodzieżowej Rady Szczecina, Młodzieżową Radą Wrocławia oraz z Młodzieżowym Parlamentem Lipska, a także zorganizowanie festiwalu zdrowia na przełomie lipca i sierpnia, a we wrześniu – panelu dot. edukacji, w którym wzięliby udział najważniejsi urzędnicy lokalni i krajowi zajmujący się edukacją. Oprócz tego sekretarz MRK, Arkadiusz Woźnica, przedstawił rezultaty prac Zespołu ds. równości. We wrześniu przewidywał rozesłanie przygotowanych przez zespół planów lekcji wychowawczych o molestowaniu seksualnym, a także zapowiedział początek kampanii promującej kobiety sukcesu. Natomiast wiceprzewodniczący Rady, Bartłomiej Wesołowski, poinformował radnych i radne o mającym się rozpocząć wkrótce projekcie „Ambasador bezpieczeństwa”, zakładającym przeprowadzenie zajęć w Centrum Obywatelskim lekcji z pierwszej pomocy.

Podziękowanie za pomoc

Podczas tej sesji Rada postanowiła wyróżnić „Przyjaciół Młodzieżowej Rady Krakowa IX Kadencji”, czyli osobom, które wspierały w działaniach Radę, dyplomami z podziękowaniami. Wśród tych osób byli: Joanna Górska, Anna Korfel-Jasińska, Krakowska Rada Seniorów (której przedstawicielka, odbierając dyplom, złożyła Radzie wyrazy uznania), Patryk Golba-Zawadzki, Grzegorz Małodobry oraz Tomasz Kobylański (który wprawdzie nie dał rady odebrać wyróżnienia osobiście, ale swoje wyrazy podziękowania złożył poprzez list odczytany przez wiceprzewodniczącego MRK, Jakuba Gizę).

Przyjęte wnioski

Młodzieżowa Rada Krakowa IX kadencji podczas ostatniej sesji przyjęła parę uchwał. Pierwszą z nich był wniosek do Prezydenta Jacka Majchrowskiego o powołanie Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. młodzieży. Zakładała powołanie osoby, wybranej przez zorganizowany przez Miasto konkurs, która reprezentowałaby krakowską młodzież w Magistracie. Wniosek ten przeszedł przy większości głosów za oraz przy jednym wstrzymaniu się od głosu.

Kolejny wniosek przyjęty przez MRK dotyczył współpracy Młodzieżowej Rady Krakowa z Radą Młodzieży Lwowskiej. Autor rezolucji zakładał, że taka współpraca przyniosłaby młodym radnym z obu krajów wiele dobrego, szczególnie w trwającej obecnie sytuacji w Ukrainie spowodowanej rosyjską agresją. Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Następny, również przyjęty pomyślnie przez całe gremium wniosek tyczył się objęcie patronatem konferencji VisMUN. Jest to krakowska edycja Model United Nations, czyli symulowanych obrad Organizacji Narodów Zjednoczonych, w których udział może brać młodzież studencka. VisMUN planowo ma się odbyć na początku sierpnia.

Na sam koniec przyjęto również wniosek w sprawie Europejskiego Parlamentu Młodzieżowego.  

Fot. Szymon Korta

O autorze

Krakowianin z urodzenia, student prawa na UJ. Pasjonat architektury, polityki, podróży, historii, literatury, muzyki i sportu. W wolnych chwilach szwenda się po ulicach Krakowa, słucha muzyki lub podcastów oraz czyta książki i gazety. Próbuje być pilnym obserwatorem otaczającej go rzeczywistości oraz zapisywać swoje spostrzeżenia. Na łamach Gazety Kongresy pisze głównie o polityce międzynarodowej i krajowej oraz o historii.

Absolwentka Publicznego Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie. Uczyła się w klasie o profilu humanistyczno-lingwistycznym. Studiuje psychologię na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Interesuje się historią literatury, kryminologią i geopolityką. Często bierze udział w różnych wydarzeniach o charakterze kulturalnym oraz społecznym. Była członkinią zespołu Fundacji Edukacja Obywatelska. Współtworzy medium polsko-ukraińskie Symvol. Należy do Stowarzyszenia Jagiellonica oraz Stowarzyszenia Polska 2050 Szymona Hołowni. Uwielbia spędzać czas w gronie przyjaciół. Działa na rzecz wielu fundacji i organizacji. Pomaga prowadzić zajęcia z hipoterapii (czyli terapii zajęciowej z udziałem konia) w stadninie Przyjaciel Konika. Co roku kwestuje dla WOŚP. Działa w inicjatywie Zupa na Plantach. Jest zaangażowana w krakowską grupę Fundacji Wiara i Tęcza.
Swoją przygodę z dziennikarstwem rozpoczęła w gimnazjum, gdy w ramach projektu "Młodzi mają głos" stworzyła kilka tekstów dla "Tygodnika Nowohuckiego". Aktualnie pisze dla magazynu "Młody Kraków - Czytajże" wydawanego przez Urząd Miasta Krakowa oraz "Wiadomości Uniwersytetu Jagiellońskiego".