Przejdź do treści

Młodzieżówki się jednoczą

W ostatnim czasie, po działaniach naszego rządu, młodzieżówki Platformy Obywatelskiej, Zielonych, Polski 2050, Lewicy, Nowoczesnej, PSL-u, Unii Europejskich Demokratów oraz Inicjatywy Polskiej postanowiły się zjednoczyć i stworzyć grupę do współpracy o nazwie „Młoda Opozycja”.

Społeczność tych młodzieżówek postanowiła wystąpić już kilkoma wnioskami, m.in. w sprawie Polaków przebywających w Afganistanie.

„Jest to zdecydowanie wielki krok do zaktywizowania młodzieży” mówią społecznicy z różnych stron kraju.

„Młoda opozycja to społeczność zrzeszająca młodych działaczy politycznych, aktywistów społecznych, wolontariuszy oraz sympatyków ugrupowań, wchodzących w skład tzw. demokratycznej opozycji” możemy wyczytać na Facebooku ugrupowania.

Porozmawialiśmy z Krystianem Kiełtyką, reprezentantem Młodych Demokratów w nowopowstałej społeczności.

Filip Borawski (F.B.):  Jaki jest cel zjednoczenia się młodzieżówek?

Krystian Kiełtyka (K.K.): Głównym celem było uświadomienie społeczeństwa, że mimo różnych, czasami sprzecznych, poglądów młodzież potrafi działać i wspólnie dążyć do sukcesu. Jesteśmy zrzeszeniem młodzieżówek, wolontariuszy i sympatyków ugrupowań wchodzących w skład tzw. prodemokratycznej opozycji, którego zadaniem jest lepsze koordynowanie wspólnych działań. Działamy ponad naszymi indywidualnymi interesami. We wspólnocie większej niż tylko jedno środowisko. Szukamy wspólnych wartości i pomysłów na lepszą przyszłość naszego kraju.

(F.B.): Czy możecie liczyć na wsparcie czołowych polityków?

(K.K.): Coraz częściej w moich rozmowach z politykami słyszę od nich, że to „młodzież przejmie pałeczkę” i to my niedługo „będziemy kreować polską politykę”. Uważam, że gdybyśmy poprosili ich o wsparcie, to na pewno byśmy mogli na nie liczyć. Z pewnością wysłuchalibyśmy ich rad, ale ostatecznie sami byśmy podejmowali decyzje.

(F.B.): Czy Młoda Opozycja jest kandydatem do przewodniczenia polskiej polityce młodzieżowej?

(K.K.): Nasz zespół nad tym się nie zastanawiał, to dopiero początki współpracy. Jesteśmy wspólnotą opozycyjną (jak sama nazwa wskazuje) wobec rządów Prawa i Sprawiedliwości, więc nie do końca jestem pewny, czy Młoda Opozycja mogłaby stanąć na czele polskiej polityki młodzieżowej. Naszą grupę można nazwać koalicją wspólnych wartości, takich jak: wolność, równość i demokracja. Uważam, że po stronie opozycyjnej polskiej polityki młodzieżowej moglibyśmy zostać w przyszłości kandydatem do przewodniczenia, ale nie jako „młodzieżówka”.

Obecny skład „Młodej Opozycji”: 

Stowarzyszenia :

  1. Młodzi Demokraci
  2. Forum Młodych Ludowców
  3. Młodzi .Nowocześni
  4. Ostra Zieleń
  5. Pokolenie 2050
  6. Inicjatywa dla Młodych
  7. Federacja Młodych Socjaldemokratów
  8. Młoda Unia
 

O autorze

Artykuły

Filip Borawski - licealista, polski działacz społeczny i młodzieżowy, członek stowarzyszenia "Młodzi Demokraci", gdańszczanin, współpracownik Posła na Sejm RP Jerzego Borowczaka, organizator eventów związanych z aktywnością społeczną, pasjonat piłki nożnej i nauk społecznych, Młodzieżowy Radny Miasta Gdańska VI kadencji.
W redakcji zajmuje się głównie polityką młodzieżową i organizacjami młodzieżowymi. W wolnym czasie czyta, chodzi na siłownię oraz pływa.