Przejdź do treści

„Jestem liderką”

Źródło: Vital Voices Chapter Poland, Facebook.

12 czerwca rozpoczęła się druga edycja organizowanego przez fundację Vital Voices konkursu „Jestem Liderką”. Jest on skierowany do uczennic szkół ponadpodstawowych z całej Polski w wieku 16—19 lat.

Uczestniczki mają za zadanie napisać krótki esej na następujący temat: „Wyobraź sobie, że jesteś liderką. Jak widzisz siebie w roli przyszłej liderki — twoja wizja działania, współpracy z ludźmi i zmieniania świata na lepszy”. Eseje będą oceniane w następujących kategoriach: działalność społeczna, biznes, nowe technologie, kultura i media. Mają także odpowiedzieć na pytania zawarte w kwestionariuszu, który jest niezbędnym załącznikiem do eseju. Termin do 26 lipca. Z kolei do 27 września złożona z przedstawicieli organizacji Vital Voices oraz partnerów konkursu kapituła wybierze spośród uczestniczek 20 finalistek, które zaprosi do udziału w mającym się odbyć w Warszawie w drugiej połowie listopada 2019 roku szkoleniu dotyczącym przywództwa, autoprezentacji i komunikacji czy rozwoju mocnych stron.

Uczestniczki zostaną także objęte wsparciem mentoringowym i będą miały możliwość poznania kobiet, które osiągnęły sukces w biznesie, mediach czy polityce.

Katarzyna Giemza

 

Artykuł został opublikowany w czwartym numerze czasopisma. Przeczytaj całe wydanie, klikając tutaj!

O autorze

Gazeta Kongresy to młodzieżowe media o ogólnopolskim zasięgu. Jesteśmy blisko spraw ważnych dla młodego pokolenia – naszych spraw.