Przejdź do treści

„W 2023 roku inflacja wróci do celu inflacyjnego NBP” – „Konferencja Prasowa” Prezesa NBP Prof. Adama Glapińskiego

Konferencja Prezesa NBP Styczeń 2022

„Dopiero w 2023 roku inflacja wróci do ram celu inflacyjnego NBP” – mówił Prof. Adam Glapiński. W środę o godz. 15.00 odbyła się „Konferencja Prasowa” Prezesa Narodowego Banku Polskiego Prof. Adama Glapińskiego. „Proszę mieć na uwadze, że Narodowy Bank Polski przedstawia projekcje, obserwując aktualną sytuację, dlatego nie rozumiem, dlaczego moje słowa są wycinane z kontekstu i potem w kółko powtarzane po 19.00 w pewnych mediach” – zastanawiał się Prezes NBP.

Podwyżka stóp procentowych

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się na ponowne podniesienie stóp procentowych. Główna stopa referencyjna została ponownie podniesiona o 50 punktów bazowych. Przyczyni się to do ponownego podniesienia wysokości rad kredytów. Podniesienie stóp procentowych daje szanse na spadek inflacji.

Inflacja

„Szanowni Państwo! My nie mamy w Polsce do czynienia z żadną super inflacją czy hiper inflacją, ale ze zwykłą inflacją”. Inflacja aktualnie wynosi około 7%, jednak Prof. Glapiński dalej uznaje, że Rada Polityki Pieniężnej zaczęła działać w odpowiednim momencie. „Tylko ekonomiści, którzy zaprzedali się konkretnym opcjom politycznym, nieustannie krytykują nas, że podjęliśmy działanie za późno” – mówił Prezes Narodowego Banku Polskiego. Zauważył również, że dzięki rządowej tarczy antyinflacyjnej biedniejsze rodziny mogą liczyć na pomoc ze strony rządu, a także inflacja w pierwszym kwartale 2022 roku lekko spadnie, a następnie ponownie wzrośnie, jeśli rząd nie zdecyduje się na utrzymanie programu tarczy antyinflacyjnej.

Ataki na Narodowy Bank Polski

Profesor Glapiński wyraził swoją obawę ze względu „na nieustanne ataki na NBP”. „Na Boga, proszę sobie darować atakowanie Narodowego Banku Polskiego! Ja rozumiem, że można atakować mnie jako Prezesa ze względów politycznych, ale proszę zostawić analityków. Tu pracują ludzie różnych opcji ideowych. My tu się zajmujemy ekonomią. Mówimy o faktach, a nie o tym, co jest przyjemne dla rządu takiego czy innego. Atakowanie Narodowego Banku Polskiego jest antypolskie!” – mówił Prezes NBP.

Wysokie ceny gazu i energii

Prezes Glapiński jako przyczynę wysokich cen gazu uznał politykę zagraniczną – „musimy zabiegać, aby Rosja odkręciła kurek z gazem” – mówił. Natomiast wzrost cen energii jest związane z polityką klimatyczną Unii Europejskiej – „te zmiany są dla Polski zbyt gwałtowne” – zauważył.

Perspektywa na przyszłość?

„Ja nie mogę mówić za całą radę, ale mogę powiedzieć, jakie jest moje osobiste zdanie. Jeżeli sytuacja ekonomiczna się gwałtownie nie zmieni, to ja, osobiście będę radę przekonywał do jeszcze jednej podwyżki o 50 punktów bazowych; ale jak zrobi rada nie wiem” – stwierdził Prof. Adam Glapiński.

Konferencja Prasowa czy Wykład?

Dziennikarze zgadzają się, że Konferencja Prasowa NBP bardziej przypominała wykład aniżeli konferencję prasową. Wstęp do konferencji Prasowej trwa dużo dłużej niż czas na pytania dziennikarzy, mimo że sens konferencji prasowej polega na pytaniach dziennikarzy, a nie wykładzie zaproszonego gościa.

O autorze

Piotr Maciejewski - absolwent szkoły średniej, poznaniak i katolik. Zaangażowany w szereg projektów szkolnych oraz poza szkolnych. Chce podarować innym cząstkę siebie jako dziennikarz. Godzinami może rozmawiać o Niemczech, języku niemieckim, Parlamencie Europejskim czy Giełdzie Papierów Wartościowych. Zakochany w dwóch miastach: Poznaniu i Frankfurcie nad Menem. Wieczory spędza z ciekawą książką czy dobrym filmem. Odpoczywa przy poezji Mickiewicza oraz dobrej dyskusji. W redakcji zajmuje się przede wszystkim polityką niemiecką i amerykańską oraz kulturą. Ukończył ESMH Summer School 2023 "Storytelling in Science" w Parlamencie Europejskim w Strasbourgu.