Przejdź do treści

VI posiedzenie Parlamentu Młodych – relacja

Fot. Grzegorz Krzyżewski | Senat RP

20 listopada 2021 roku, w gmachu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, odbyło się VI posiedzenie Parlamentu Młodych RP. Udział w nim wzięło prawie 100 parlamentarzystów, którzy debatowali nad przyszłością Polski. Tematem przewodnim spotkania było funkcjonowanie samorządów w Polsce, chociaż parlamentarzyści zabierali głos również w innych sprawach.

Obrady otworzył Marszałek Parlamentu Młodych – Stanisław Roszczyk. Po krótkim wstępie zostało wyświetlone przemówienie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, prof. Tomasza Grodzkiego, który nie pojawił się osobiście na obradach.

– Szanowni państwo, drodzy młodzi przyjaciele. W imieniu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i swoim własnym pragnę was serdecznie powitać w gmachu izby wyższej. Cieszę się, że młode pokolenie wraca do parlamentu. Senat X kadencji jest otwarty dla wszystkich środowisk, szczególnie tych, którym rządzący odmawiają prawa głosu lub ten głos lekceważą […]

Następnie głos zabrali goście honorowi i organizatorzy Parlamentu Młodych RP. Wśród prelegentów znaleźli się m.in. posłowie, senatorowie, doradca Prezydenta RP Łukasz Rzepecki, zastępczyni szefa kancelarii Senatu RP dr Karolina Zioło-Pużuk, współprzewodniczący Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem oraz wielu innych, znamienitych gości. Głos zabrał również pełnomocnik rządu ds. polityki młodzieżowej, Piotr Mazurek, który nie pojawił się na sali plenarnej Senatu, a jego przemówienie zostało wyświetlone na ekranach telewizorów.

Z ramienia Parlamentu Młodych RP przemawiał Hubert Taładaj – Koordynator Główny PMRP.

– […] Nie ukrywam, że moje wystąpienie będzie spontaniczne, bowiem trudy organizacji Parlamentu Młodych nie pozwoliły na sformułowanie przemówienie w sposób uporządkowany, nad czym trochę ubolewam, ale przede wszystkim chciałem się do was zwrócić od serca, a nie w sposób ograniczający mnie przez kartkę papieru. […] Dzisiejszy temat dotyczy samorządu terytorialnego, aktywności młodych w przestrzeni lokalnej, ale to jest temat oczywiście przewodni, jednak co do zasady jest to rozmowa o Polsce.  Rozmowa o miejscu, w którym jesteśmy, w którym funkcjonujemy, którym niestety podziały narastają i się mnożą, a nadzieja młodych niestety coraz częściej gaśnie. I Parlament Młodych powinien być inicjatywą, która tą nadzieję przywraca, że prawica, lewica, centrum, osoby niezrzeszone znajdą moment, w którym razem będą mogły jednym głosem mówić, że młode pokolenie zasługuje na to, żeby być nie tylko wysłuchanym, ale żeby postulaty młodego pokolenia były realizowane […]

Fot. Grzegorz Krzyżewski | Senat RP

Podczas przerwy mieliśmy okazję porozmawiać z posłem Franciszkiem Sterczewskim oraz parlamentarzystą Parlamentu Młodych – Maciejem Pomorskim i przedstawicielką zespołu organizacyjnego Julią Jungiewicz.

(Jakub Rydz – Gazeta Kongresy – J.R.) Jak Pan odnosi się do wydarzenia i jego celowości? Czy wypracowanie wspólnej polityki będzie trudne?

(Franciszek Sterczewski – F.S.) Bardzo się cieszę, że takie wydarzenie w ogóle się odbywa. Dla mnie osobiście jest to o tyle ciekawe, że mogę pierwszy raz wystąpić w sali obrad senatu. Po drugie, myślę, że jest to genialne, że tyle osób z tylu różnych środowisk spotyka się i teraz będzie wypracowywać uchwały, rozwiązania na samorząd, politykę lokalną i rodzinę. Dla mnie jest to niezmiernie ważne, aby frekwencja w wyborach cały czas rosła, bo od tego zależy dojrzałość demokracji – jest to kluczowe w każdym państwie demokratycznym, któremu zależy na jego pozycji. Najważniejsze jest to, aby to, co będzie się działo dzisiaj w senacie, realnie odzwierciedlało potrzeby obywateli. Wielkim wyzwaniem przed parlamentem jest to, jak aktywizować ludzi i zszywać wspólnotę, które jest spolaryzowana i pełna konfliktów politycznych, w końcu jest toczona wojna polsko-polska. Uważam, że określenie wspólnego mianownika przez parlamentarzystów jest jednym z trudniejszych zadań do wykonania.

Fot. Grzegorz Krzyżewski | Senat RP

(J.R) Jaki jest Pani stosunek do przeważającej liczby mężczyzn w roli parlamentarzystów względem kobiet?

(Julia Jungiewicz – J.J.) Różnica była już widoczna w trybie on-line, kiedy aplikowałam (do PMRP) i rzeczywiście trochę zdziwiła mnie ta nadreprezentacja mężczyzn w stosunku do kobiet, zwłaszcza kiedy zobaczyłam pierwsze listy. Jednakże, kiedy brałam udział w rekrutacji, zauważyłam, że problem nie leży w sposobie rekrutacji parlamentarzystów, tylko w tym, jak środowisko polityczne reprezentuje kobiety, albo jak bardzo dostosowane jest do promocji głosu wśród kobiet, tego, jakie możliwości im dajemy, aby się wykazywały w młodzieżówkach, czy organizacjach pozarządowych. Z tego powodu widać, że kobiety zabierają głos zdecydowanie rzadziej. Myślę że jest to również spowodowane licznym brakiem szacunku wobec kobiet w dorosłej polityce. To również wpływa na stopień dołączania na tego typu wydarzenia i nie jest to odosobniony przypadek. 

(J.R.) Czy uważasz, że dobrym pomysłem jest powstanie parytetu w PMRP?

(J.J.) Nie uważam, aby parytet był dobrym rozwiązaniem, myślę, że lepszym pomysłem jest promocja wydarzenia, wśród organizacji aktywizujących młode kobiety, bądź innych o charakterze feministycznym. Decyzja o stworzeniu parytetu mogłaby stworzyć niepotrzebne zamieszanie wśród parlamentarzystów i niepotrzebne podziały, których moim zdaniem mamy już wystarczająco.

(Szymon Grochocki – Gazeta Kongresy – S.G.) Jak oceniasz przebieg posiedzenia?

(Maciej Pomorski – M.P.) Przebieg posiedzenia oceniam na razie bardzo pozytywnie, wydaję mi się, że większość osób przekazuje idee, z którymi właściwie mógłbym się zgodzić i myślę, że wypracujemy wspólnie coś fajnego, coś, na czym nam wszystkim zależy i coś, pod czym wszyscy będziemy mogli się podpisać. 

(S.G.) Jak oceniasz wypowiedzi gości, a w szczególności strony rządowej?

(M.P.) Strona rządowa właściwie może różne rzeczy nam mówić, ale tak, jak można było zaobserwować na obradach, my widzimy wiele rzeczy, które są mówione przez przedstawicieli partii rządzącej, jest często fałszywa. Wydaje mi się, że nie widzą niektórych rzeczy, które my widzimy my, jako młodzi ludzie, błędów w samorządach, błędów w szkolnictwie i tego, co moglibyśmy zrobić, oni mogliby dla nas zrobić, a czego nie robią.

(S.G.) Jaki jest twój pomysł na uzdrowienie samorządu?

(M.P.) Przede wszystkim bardzo podoba mi się pomysł młodzieżowego budżetu obywatelskiego, który złożył klub MDW – myślę, że, jest to coś, co zaktywizuje młodych ludzi. Osobiście bardzo chciałbym, żeby powstał organ doradczy parlamentu RP i żeby parlament młodych był okazją, gdzie młodzież będzie mogła uczyć się samorządności, parlamentaryzmu i żeby w przyszłości doprowadziło to do większych skutków niż publikacja kilku uchwał i wyrzucenie ich do kosza przez rządzących. Chciałbym, aby to pociągnęło za sobą większe skutki, żeby młodzi ludzie mogli się cieszyć z tego, że mają głos i jest on wysłuchiwany.

Fot. Grzegorz Krzyżewski | Senat RP

Porządek obrad przewidywał przemówienia parlamentarzystów i parlamentarzystek. Każdy z nich miał trzy minuty na swoje wystąpienie. Głos zabrało ponad 60 osób parlamentarnych, ze wszystkich klubów Parlamentu Młodych RP tj.: Klub Młodzi dla Wolności, Klub Alternatywna Demokracja, Klub Lewicy Progresywnej, Klub Siła Młodych, Klub Młoda Polska Prawica oraz  parlamentarzyści i parlamentarzystki niezrzeszeni. Krótko po rozpoczęciu przemówień, większość gości honorowych opuściło salę posiedzeń Senatu, co nie uszło uwadze parlamentarzystów, którzy poruszali ten temat w swoich przemówieniach.

Temat posiedzenia został zdominowany przez samorząd terytorialny, lecz poruszano także kwestie związane m.in. z pracą ponad podziałami politycznymi, sytuacją na granicy czy zaangażowaniem rządu w rozwój polityki młodzieżowej. Dało się zauważyć jednak, że podziały polityczne w Parlamencie Młodych RP były, są i będą. Gdy przedstawiciel Klubu Młodych dla Wolności wygłosił płomienne przemówienie światopoglądowe, prawa część sali wygłosiła owację na stojąco.

– Szanowny Panie Marszałku, wysoki parlamencie, osoby bezosobowe […]  mówiąc to tą lewicową nowomową. […] Szanowni państwo, pewien myśliciel ruchu narodowego Jan Mosdorf, skazany na śmierć w obozie koncentracyjnym Auchwitz za pomoc Żydom, stwierdził bardzo słusznie – „Jesteśmy fanatykami, bo tylko fanatycy umieją dokonać wielkich rzeczy”. I mówiąc jego mową, jestem  koliberalnym fanatykiem, który tutaj z tej mównicy w Senacie RP jest w stanie powiedzieć, że musimy zdecentralizować władzę. […] nazwijcie mnie, jak chcecie, fanatykiem ideologicznym, wolnościowym neofitą albo opętańcem, ale ja jestem człowiekiem głębokiej wiary głębokiej idei. Dziękuje bardzo. Niech żyje wolność!

Podobnie było z pozostałymi klubami. Jednak te podziały nie wpłynęły na projekty uchwał, które były poddawane pod głosowanie.

Fot. Grzegorz Krzyżewski | Senat RP

Podczas VI sesji Parlamentu Młodych RP zostało rozpatrzonych 10 projektów uchwał przedstawionych odpowiednio przez Klub Aktywna Demokracja, Klub Siła Młodych oraz parlamentarzystów niezrzeszonych z – 1 projekt uchwały, Klub Młodzi dla Wolności – 4 projekty uchwał, Klub Lewicy Progresywnej – 4 projekty uchwał oraz Klub Młoda Polska Prawica – 1 projekt uchwały.

Parlament Młodych Rzeczypospolitej Polskiej przyjął podczas VI posiedzenia sześć projektów uchwał:

  • Uchwała o przyszłości samorządu terytorialnego w Polsce – złożony przez Klub Siła Młodych, Klub Aktywna Demokracja, parlamentarzyści niezrzeszeni
  • Uchwała o młodzieżowym budżecie obywatelskim – złożony przez Klub Młodzi dla Wolności
  • Uchwała o kulturze bezpieczeństwa w samorządach – złożony przez Klub Młodzi dla Wolności
  • Uchwała o izbie samorządowej i zadaniach izby wyższej – złożony przez Klub Młodzi dla Wolności
  • Uchwała o regionie śląskim – złożony przez Klub Lewicy Progresywnej
  • Uchwała o reformie działalności samorządu – trójka samorządowa – złożony przez Klub Młodzi dla Wolności

Parlament Młodych Rzeczypospolitej Polskiej odrzucił trzy projekty uchwał złożone przez Klub Lewicy Progresywnej oraz jeden złożony przez Klub Młoda Polska Prawica. Projekt złożony przez członków Klubu Młodej Polskiej Prawicy dotyczył powołania sekretarza gminy ds. Polityki młodzieżowej. W odrzuconych projektach uchwał Kluby Lewicy Progresywnej znalazły się:

  • Uchwała o tolerancyjnym i świeckim samorządzie
  • Uchwała w sprawie zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w samorządach terytorialnych
  • Uchwała o samorządzie rozwoju

Na zakończenie posiedzenia przyszedł czas na podziękowania od Koordynatora Głównego PMRP Huberta Taładaja. Podczas jego wystąpienia parlamentarzyści odśpiewali hymn Rzeczypospolitej Polskiej.

Fot. Grzegorz Krzyżewski | Senat RP

O autorze

Uczeń klasy maturalnej o profilu prawniczym w LXV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. Józefa Bema w Warszawie, działacz w Polskim Stowarzyszeniu Paliw Alternatywnych, pracownik jednego z warszawskich antykwariatów. Interesuję się prawem konstytucyjnym, polityką oraz najnowszą historią Polski.