Przejdź do treści

Y20

Młodzieżowy Szczyt G20 – Y20 Summit 2022

Młodzieżowy Szczyt G20 (Y20) to konferencja młodzieżowa organizowana przy współpracy z Prezydencją szczytu G20. Zadaniem Szczytu ‘Y20’ jest przedstawienie przywódcom G20 celów wyznaczonych przez młodzież, aby głosy młodych były słyszalne i widoczne podczas oficjalnego G20. Tegoroczny szczyt odbył się w Indonezji, gdzie 20 delegacji zebrało się, aby omówić tematy, które są dla nas najważniejsze. Tematy skupiały się wokół czterech filarów: zatrudnienia młodzieży (Youth Employment), zrównoważonej i przyjaznej środowisku planety (Sustainable and Liveable Planet), różnorodności i włączenia społecznego (Diversity and Inclusion) oraz transformacji cyfrowej (Digital Transformation). Jako delegaci Unii Europejskiej reprezentowaliśmy perspektywę młodzieży całej Europy i staraliśmy się przedstawić zróżnicowany punkt widzenia wielu tematów. Podczas całego okresu przygotowawczego i Szczytu Y20 mieliśmy okazję dyskutować na ważne tematy i stworzyć propozycje polityczne, które zawierały pomysły na to, jak możemy rozwiązać światowe problemy. Jako delegatka ds. zatrudnienia młodzieży (Youth Employment) skupiłam się na problemie dyskryminacji w zatrudnieniu ze względu na różne środowiska społeczno-ekonomiczne, aby umożliwić młodzieży podjęcie pracy, która jest ich pasją, a nie takiej, do której są zmuszeni ze względu na swoje zaplecze finansowe i edukację w szkole. Ponadto poruszyliśmy problem bezpłatnych staży, przedsiębiorczości i zrównoważonego zatrudnienia. Mimo, że Polska jest włączona w Szczyt G20 tylko przez przynależność do Unii Europejskiej, ważne jest przyznać, że jako Delegaci Unii Europejskiej patrzyliśmy na głosy wszystkich młodych Europejczyków. Nasza polska perspektywa jest równie ważne w europejskim dialogu i musimy otwarcie mówić o naszych poglądach na poziomie europejskim poprzez angażowanie się w dialogi, debaty polityczne czy przynależność do organizacji młodzieżowych albo NGOsów. Patrząc na scenę polityczną często obserwuję, że politycy mają trudność współpracować ze zwolennikami innych partii i mimo, że nie wszyscy delegaci ‘Y20’ reprezentowali te same poglądy, byliśmy w stanie osiągnąć kompromis w sprawie dokumentu programowego. Wspólnie udało nam się zawrzeć i poruszyć wiele kontrowersyjnych tematów i pokazać światowym przywódcom, że Młodzież jest zjednoczona i potrafi współpracować. Młodzieżowy dokument programowy (Youth Communique) jest osiągnięciem wszystkich młodych, którzy uczestniczyli w Młodzieżowym G20, jak i również młodzieży, która na co dzień otwarcie mówi o swoich poglądach i walczy o swoje prawa. Dzięki naszej determinacji udowodniliśmy, że możemy pracować razem i jesteśmy gotowi prowadzić dialog, aby działać na naszą wspólną przyszłość.   Zofia Borowczyk – studentka trzeciego roku polityki społecznej na ‘University of Bristol’ i młodzieżowa delegatka Unii Europejskiej na G20. Y20 Indonesia 2022 Communiqué