Przejdź do treści

Enegia

Cicha Rewolucja Energetyczna

Jesteśmy świadkami rewolucji, która pomimo ogromnych korzyści dla nas wszystkich, pozostaje w cieniu naszego zainteresowania. Doprowadziła ona do renesansu przemysłu wytwórczego w Stanach Zjednoczonych oraz w przyszłości podburzy filary ładu międzynarodowego.