Przejdź do treści

Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem

Źródło: Daniel Purwin, Twitter

23 maja w Kancelarii Premiera miało miejsce wydarzenie o nazwie „Tweetup Młodzi”, gdzie młodzi aktywiści i zaproszeni goście spotkali się, by usłyszeć, że przygotowano projekt nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, który ma na celu utworzenie nowej instytucji związanej z dialogiem pomiędzy podmiotami społeczeństwa obywatelskiego, a organami władzy publicznej w zakresie dotyczącym młodego pokolenia.

Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem, która ma zostać powołana w ramach wspomnianej nowelizacji, i której powstanie zapowiedział Piotr Gliński, wicepremier i Przewodniczący Komisji Komitetu ds. Pożytku Publicznego, miałaby być organem stricte opiniodawczo-doradczym. Kadencja rady miałaby trwać 3 lata i składać się z co najmniej 20 członków, takich jak np. przedstawiciele prezydenta, premiera czy RPD. Połowę składu rady mają stanowić jednak przedstawiciele organizacji pozarządowych, młodzieżowych rad gmin i Parlamentu Studentów RP.

Oprócz wicepremiera na wydarzeniu pojawili się również: szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk, dyrektor Narodowego Instytutu Wolności Wojciech Kaczmarczyk, a także Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Wspierania Młodzieżowych Rad przy JST poseł Jacek Kurzępa. Głos zabrał Piotr Wasilewski, Przewodniczący Rady Dzieci i Młodzieży przy MEN, podkreślając, że „inicjatywa powołania Rady jest sukcesem i zwieńczeniem postulatów podnoszonych od kilku lat przez młode pokolenie”.

To jedynie fragment artykułu, który znajdziecie w czwartym wydaniu “Kongresów”.
Zapraszamy do lektury całości!

 

O autorze

Gazeta Kongresy to młodzieżowe media o ogólnopolskim zasięgu. Jesteśmy blisko spraw ważnych dla młodego pokolenia – naszych spraw.