Przejdź do treści

Młodzież zwraca się do władz Człuchowa, aby powołać młodzieżową Radę

Bardzo duża liczba miejscowości ma młodzieżową radę – młodzi mieszkańcy powiatu Człuchowskiego chcą, aby w ich regionie taka rada działała, aby włączyć młodzież w proces decyzyjny oraz zaktywizować młodzież do działania na rzecz swojej społeczności.

“Biorąc pod uwagę bagaż doświadczeń naszych rówieśników i rówieśniczek, którzy aktywnie udzielają się w młodzieżowych radach przy lokalnych jednostkach samorządowych, możemy stwierdzić, że powołanie Młodzieżowej Rady Powiatu w powiecie człuchowskim uwrażliwi władze samorządowe na potrzeby i problemy młodych mieszkańców i mieszkanek” – mówią Michał Tyrawski, Patryk Bugaj, Katarzyna Czyż, Mateusz Prondziński i Karolina Murdza.

Młodzi apelują o przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie powołania organu Młodzieżowej Rady Powiatu Człuchowskiego. Twierdzą, że głos obywateli i obywatelek jest niezwykle ważny i nie może zostać zmarginalizowany.

“Młodzi ludzie z polski powiatowej, tj. małych miejscowości i wsi nie mają takich możliwości rozwoju tak jak młodzież z większych miast. W dużych miastach jest mnóstwo ścieżek, aby rozwijać się społecznie i zdziałać coś dla swojej społeczności. ” – twierdzi Michał Tyrawski, lokalny działacz społeczny.

Inicjatywę powołania Młodzieżowej Rady Powiatu Człuchowskiego wspiera szerokie grono organizacji młodzieżowych i pozarządowych, w tym m.in. Ogólnopolska Federacja Młodych, Młodzi Demokraci, Młoda Lewica, Młoda Prawica, Młodzi .Nowocześni, Forum Młodych PiS, Młodzi Razem, Federacja Młodych Socjaldemokratów, Forum Młodych Ludowców, Młoda Unia, Młodzi Libertarianie, Ostra Zieleń, Czerwona Młodzież PPS, Fundacja Przestrzenie Dialogu, Fundacja Impuls, Młodzieżowa Rada przy Poseł Magdalenie Adamowicz oraz Młodzieżowa Rada Miejska Debrzno.

O autorze

Filip Borawski - licealista, polski działacz społeczny i młodzieżowy, członek stowarzyszenia "Młodzi Demokraci", gdańszczanin, współpracownik Posła na Sejm RP Jerzego Borowczaka, organizator eventów związanych z aktywnością społeczną, pasjonat piłki nożnej i nauk społecznych, Młodzieżowy Radny Miasta Gdańska VI kadencji.
W redakcji zajmuje się głównie polityką młodzieżową i organizacjami młodzieżowymi. W wolnym czasie czyta, chodzi na siłownię oraz pływa.