Przejdź do treści

Kongres Młodzieży w Toruniu [RELACJA]

3 czerwca 2022 roku w toruńskim domu kultury miał miejsce I Kongres Młodzieży zorganizowany przez Stowarzyszenie Młodzi dla Torunia. W wydarzeniu wzięła udział nie tylko toruńska młodzież znaleźli się na nim również uczestnicy i uczestniczki z Aleksandrowa Kujawskiego, Włocławka, Łodzi, Konina, Bydgoszczy, Grodziska Mazowieckiego, a nawet z Wrocławia.

„Dlaczego Młodzi nie decydują o sprawach młodych?”

Pod takim hasłem debatowali Hubert Taładaj (członek Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem, Koordynator Główny Parlamentu Młodych RP), Alicja Ciesielska (redaktorka impuls.press) oraz Posłowie na Sejm RP: Arkadiusz Myrcha i Joanna Scheuring-Wielgus.

Paneliści i panelistki przedstawili swój punkt widzenia i razem doszli do wniosku, że zaangażowanie młodych zwiększa się z roku na rok i jest bardzo potrzebne. Ważna jest również różnorodność, a decydenci i decydentki powinny stwarzać młodym przestrzeń do rozwoju i pokazywać, że przyszłość należy właśnie do nich. 

Następnie uczestnicy i uczestniczki udali się na wybrane przez siebie komisje tematycznie, gdzie najpierw wzięli udział w warsztatach, a potem razem opracowali rekomendacje.

Komisja Klimatu 

Osobami eksperckimi komisji były: Mateusz Orzechowski z Klimatycznego Kopernika oraz Martyna Justyniarska z Młodzieżowego Strajku Klimatycznego.

Warsztaty poruszały temat dwóch odmian aktywizmu klimatycznego aktywizmie rzeczniczym i aktywizmie polegającym na nacisku poprzez organizację strajków. Wszyscy obecni na sali opowiedzieli o swoich doświadczeniach, a prowadzący komisję podzielili się z nimi przydatnymi radami, a także zachęcili do rozpoczęcia lub dalszego rozwoju swojej aktywistycznej drogi.

Rekomendacje stworzone przez komisję dotyczyły wprowadzenia embargo na rosyjskie paliwa kopalne, ustalenia ambitnej daty odejścia od węgla czy rozwoju transportu publicznego.

Komisja Przeciwdziałania Wykluczeniu

Warsztaty w tej komisji przeprowadzali: Rafał Wąsowicz, Prezes Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Rozwoju Transportu Publicznego oraz Posłanka na Sejm RP Paulina Matysiak.

Skupiono się głównie na wykluczeniu komunikacyjnym oraz jego skutkach dla młodzieży. Poruszono również kwestię nieprzystosowania transportu publicznego dla osób z niepełnosprawnościami. Zastanawiano się, jak zwiększyć nie tylko dostępność, ale i popularność transportu zbiorowego.

Rekomendacje komisji opierały się na rozwoju sieci połączeń, budowaniu parkingów park&ride oraz sposobie na zachęcenie do wyboru zbiorkomu zamiast samochodu.

Komisja Zdrowia Psychicznego

Podczas tej komisji młodzież miała okazję pracować z Posłem na Sejm RP Arkadiuszem Myrchą oraz dr Kingą Mickiewicz. 

Warsztaty przybrały formę dyskusji o problemach dzisiejszego społeczeństwa. W związku z tendencją wzrostową epidemii depresji musimy podjąć stanowcze kroki. Te kroki komisja przedstawiła w swoich rekomendacjach pomoc psychologiczna w szkołach, polepszenie warunków hospitalizacyjnych czy zaprzestanie wszelkiej odgórnej dyskryminacji. 

Warto dodać, że grupa jako jedyna nie poprzestała jedynie na Kongresie została stworzona konwersacja do dalszych działań w tym obszarze.

Komisja Rynku Pracy i Wolontariatu 

Tą komisją opiekowała się Posłanka na Sejm RP Iwona Michałek, a także przedstawiciele Ochotniczych Hufców Pracy.

Uczestnicy i uczestniczki początkowo zauważyli, że ludzie (młodzi) mają problem z mówieniem o sobie, zwłaszcza o swoich dobrych cechach. To sprawia, że trudno jest nam wybrać zawód, a dokonany wybór jest często niewłaściwy. Zastanawiali się również, jak aktywizować uczniów szkół technicznych i szkół branżowych. 

Swoje rekomendacje oparli właśnie na nich postulowali wprowadzenie płatnych staży, promocję wspomnianych wcześniej rodzajów szkół, a także ogólnie apelowali o poprawienie sytuacji młodych na rynku pracy.

Komisja Szkolnictwa i Edukacji 

Praktyczne warsztaty tej komisji przeprowadziła Akademia Samorządów Uczniowskich, a głosem doradczym była Posłanka na Sejm RP Kinga Gajewska. 

Po określeniu przez komisję problemów współczesnej edukacji (których z oczywistych względów nie sposób tu wymienić), zastanawiano się, jak z pozycji członka samorządu uczniowskiego ograniczać ich skutki. Najważniejsze okazały się: wspólne działanie, wiara we własne możliwości oraz odpowiednia rozmowa z dorosłymi pracującymi w placówce oświatowej.

Rekomendacje mówiły o indywidualizacji systemu szkolnictwa, jego odpolitycznieniu oraz ugruntowaniu praw uczniowskich.

Komisja Kultury Medialnej 

Tu młodzi ludzie mieli okazję pracować z Posłanka na Sejm RP Joanną Scheuring-Wielgus oraz przedstawicielką fundacji – Impuls Alicją Ciesielską.

Mieli również okazję dowiedzieć się, jak w praktyce wygląda kontakt polityków z mediami, jak działa i jak szkodliwy jest nieład informacyjny, a także jak wygląda praca w mediach. 

Rekomendacje komisji dotyczyły odpolitycznienia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, penalizacji mowy nienawiści oraz fake newsów w Internecie, a także stworzenie mocnych młodzieżowych mediów.

Komisja Aktywizacji Młodzieży (Dialogu i Partycypacji) 

Ze względu na swoje doświadczenie pracami komisji kierował Hubert Taładaj. 

Najpierw uczestnicy i uczestniczki podzielili się swoimi własnymi doświadczeniami w działaniu politycznym/aktywistycznym w młodym wieku. Niestety, doszli do wniosku, że młodzi bardzo często nie są wysłuchiwani, a lokalni decydenci nie liczą się z ich inicjatywami. Pomimo to, jest wiele ludzi, którym taka działalność się podoba, a działacze i działaczki powinni uczyć się na błędach.

Rekomendacje Komisji Aktywizacji Młodzieży

 

Podsumowanie

To bardzo budujące, że młodzieżowe inicjatywy wychodzą z dużych miast i stają się dostępne dla większej ilości osób. Udział w komisjach nie tylko rozwijał kompetencje uczestników i uczestniczek, ale sprawił również, że stworzyli wartościowe rekomendacje zmian. Trzymamy kciuki za organizację kolejnej edycji Kongresu, a także działalność Stowarzyszenia Młodzi dla Torunia!

O autorze

Artykuły

Licealistka, redaktorka, działaczka, asystentka społeczna Posłanki, feministka i lewaczka. Miłośniczka kawy, języka niemieckiego, historii nowożytnej, a także polskiej polityki.