Przejdź do treści

Konferencja Katowice Model United Nations 2024

Konferencja KATMUN2024 to projekt edukacyjny Model United Nations (MUN), organizowany przez uczniów III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Katowicach. W dniach 11-13 kwietnia 2024 roku Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach zamieni się w salę obrad Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Model United Nations jest symulacją obrad Organizacji Narodów Zjednoczonych. W trakcie kilkudniowego wydarzenia uczestnicy wcielają się w rolę delegatów reprezentujących, przydzielone im przez organizatorów, kraje oraz organizacje. Wielogodzinne obrady odbędą się w całości w języku angielskim. Delegaci pracują w grupach będących odwzorowaniem struktury ONZ, takich jak: komitety, komisje i rady. Uczestnicy, dzięki takiej strukturze, uczą się współpracy oraz przygotowują do podjęcia w przyszłości pracy na podobnych stanowiskach.

W tegorocznej edycji pojawi się aż 12 komitetów, między innymi: WHO, UNICEF czy UN Women. Nie zabraknie ciekawych, ale również trudnych tematów do dyskusji, np. komitet dotyczący praw człowieka omówi prawa do głosowania osób w więzieniach i możliwość ich rozszerzenia. W komitecie dotyczącym uchodźców dyskutowany będzie natomiast temat postępowania z uciekinierami z Korei Północnej.

Podczas ceremonii otwarcia oraz zamknięcia uczestnicy mają również okazję posłuchać wystąpień gości honorowych – wykładowców uniwersyteckich, przedstawicieli miasta oraz poznać sponsorów konferencji. W trakcie przerw i części integracyjnej, delegaci mają szansę nawiązać znajomości z młodzieżą z całej Polski, jak również z Francji, Włoch, Niemiec czy Węgier.

Konferencje MUN odbywają się na całym świecie, zrzeszając młodzież różnych narodowości, na różnych etapach edukacji. Promują i kształtują w młodych ludziach umiejętności pokojowego rozwiązywania problemów, kooperacji, negocjacji i dyplomacji, które są kluczowe w dzisiejszym świecie.

Wydarzenie skierowane jest do młodzieży, uczęszczającej do szkół ponadpodstawowych oraz studentów. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej organizatorów oraz mediach społecznościowych (Instagram i Facebook) pod nazwą „KATMUN2024”.

Gazeta Kongresy jest patronem medialnym Konferencji Katowice Model United Nations 2024.

Fot. nagłówka: KATMUN2024

O autorze

Gazeta Kongresy to młodzieżowe media o ogólnopolskim zasięgu. Jesteśmy blisko spraw ważnych dla młodego pokolenia – naszych spraw.