Przejdź do treści

Czy warto być dzisiaj skromnym?

Ostatnio spotkałem się z przekonaniem, że młode pokolenie ma tendencje do ponadprzeciętnego chwalenia się swoimi osiągnięciami ze światem. Od tamtego momentu cały czas zadaję sobie pytanie, na które postaram się odpowiedzieć w tym artykule: czy warto być dzisiaj skromnym?

Historia Krzyśka

Krzysiek ma przemawiać przed ludźmi, których nie zna. Jego zadaniem jest przedstawienie siebie i swoich cech w interesujący oraz ciekawy sposób. Chwilę po rozpoczęciu, przedstawieniu się, zaczyna mówić o swoich osiągnięciach, dobrych stronach (które były niezbędne do pokonania tych wyzwań). Po wystąpieniu jest on oceniany pod względem treści, które przedstawił.

Jedna z osób twierdzi, że Krzysiek jest pewnym siebie, młodym człowiekiem, dokładnie wie, czego chce, umie jasno oraz klarownie pokazać swoje myśli. Ktoś inny stwierdza, że Krzysiek jest pyszałkiem, przechwala się przed bardziej doświadczoną publicznością i ma tendencje do wywyższania się. Mimo że obydwoje słuchali tego samego człowieka w tym samym momencie, zupełnie inaczej odbierali jego słowa

Morałem z tej historii jest, że pomiędzy pewnością siebie, a zuchwalstwem i pychą jest cienka granica. Gdy czytam powyższe przykłady ponownie, zaczynam się zastanawiać, czy nie lepszym pomysłem byłoby pokazanie się jako osoba skromna.

Czym jest skromność?

Skromność jest cechą, którą można rozumieć na dwa sposoby: po pierwsze jest to postawa, sposób postępowania w relacjach międzyludzkich polegający na niewywyższaniu się i niedbaniu o rozgłos. Po drugie jest to oszczędność finansowa, cecha osoby, która nie używa przesadnie swoich środków finansowych.

I chociaż z początku może się wydawać, że te dwie definicje dotyczą zupełnie innych pól życia, że nie mają ze sobą nic wspólnego, to z czasem możemy dojść do wniosku, że obydwie te postawy mają wspólny mianownik odpowiednią filozofię życia.

Z jednej strony przesadna skromność może mieć przyczynę w niskiej samoocenie i braku pewności siebie, często wiązać się będzie z słabą oceną własnej wartości. Tak samo niekupowanie najbardziej podstawowych artykułów i życie godne mnicha może nieść niebezpieczne dla zdrowia konsekwencje.

Z drugiej strony zbyt duża pewność siebie i przechwalanie się może być oznaką wysokiego mniemania na swój temat. Oznaczać może także wpatrzenie w siebie lub faktyczne osiąganie przedstawionych wyzwań.

Skromność w różnych filozofiach.

Tak samo człowiek bardzo pewny siebie może uważać siebie za nadczłowieka. Nadczłowiek to pojęcie filozoficzne opisujące hipotetyczny „wyższy etap” rozwoju człowieka i jego przewagę nad innymi. Zarówno Nietzsche i Dostojewski w swojej twórczości opisują różne podejścia wobec bycia człowiekiem niezwykłym. Niestety pochodna owej koncepcji doprowadziła w XX wieku do II Wojny Światowej.

Poglądem zupełnie odmiennym wyróżnia się teologia chrześcijańska i postawa franciszkańska. Kościół od zawsze twierdzi, że skromność jest warunkiem niezbędnym do zbawienia. Słowo „ubogi” i „uboga”, synonim skromności, dosłownie znaczy „bycie u Boga”. Biblia często wspomina, że „kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony”.

Fot. Szkoła Ateńska/Rafael Santi

Moim celem nie jest przekonanie Cię do jednego, określonego poglądu w sprawie skromności. Bardziej chciałbym zachęcić do zastanowienia się i rozważenia, jaki sposób postępowania jest Ci bliższy, jednocześnie przedstawiając swoje zdanie w tym temacie.

W życiu warto być osobą skromną finansowo. Wielu osób nawet w naszym najbliższym otoczeniu może nie mieć możliwości zakupu różnych dóbr. Nie sądzę, że powinniśmy żyć niczym zakonnicy, lecz nie pokazywać tego w każdym możliwym momencie. Wierzę, że o wiele lepszym rozwiązaniem jest pomoc osobom, szczególnie w takim okresie, jak obecny.

Skromność emocjonalna jest pożądana cechą u ludzi, jednakże jak prawie wszystko w życiu, potrzeba znaleźć złoty środek. Z jednej strony niewątpliwie ważna jest pewność siebie, wiara we własne siły, aczkolwiek zbyt nachalnie podkreślana ma negatywny wpływ na nasze otoczenie. A Ty? Jak myślisz – czy skromność popłaca w dzisiejszym świecie? Czy Ty jesteś skromny w swoim życiu?

Fot. nagłówka: Peggy Marco / Pixabay

O autorze

uczeń i były przewodniczący SU w III LO w Gdyni, działacz i społecznik, parlamentarzysta Parlamentu Młodych RP, radny Młodzieżowego Sejmiku Województwa Pomorskiego, lokalny przedstawiciel Młodzieżowej Rady Sprawiedliwości, radny Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni, lubi grać na gitarze i jeździć na nartach (co widać na zdjęciu)