Przejdź do treści

Carrefour przekaże 100 tys. euro dla młodych liderów zmian!

Fundacja Carrefour zainwestuje 100 tys. euro w program rozwojowy Impactful Leaders skierowany do studentów i młodych osób, którzy pod okiem doświadczonych mentorów i ekspertów będą mogli realizować innowacyjne i odpowiedzialnie społecznie projekty. Program realizowany jest przez Fundację Youth Business Poland we współpracy z akceleratorem foodtech.ac i Carrefour Polska, a jego celem jest wsparcie młodych ludzi w dokonywaniu zmian społecznych i środowiskowych. Młodzi liderzy będą mieli możliwość wzięcia udziału w warsztatach Open Days, Hackathonie oraz interaktywnym design sprint, który pomoże im w zdobyciu kompetencji przyszłości oraz przekłuciu ich impactowych pomysłów w konkretne działania. Najlepsze zespoły powalczą o nagrody w wysokości 15 000 tys. euro podczas Demo Day.

Aktualna sytuacja na świecie wskazuje na potrzebę działań w dziedzinie zdrowia, środowiska i społeczeństwa. Z raportu WHO wynika, że młodzi ludzie coraz częściej doświadczają kryzysu zdrowia psychicznego, a w wyniku pandemii COVID-19 młodzi ludzie na całym świecie doświadczyli zakłóceń w dostępie do edukacji. Do tego, według raportu WMO z 2022 roku susza, powodzie oraz fale upałów dotykają wyjątkowo dużą część świata,a średnie globalne temperatury w ciągu ostatnich 8 lat są najwyższe w historii. Te i inne czynniki klimatyczne wpływają na utrudnienia w rolnictwie i produkcji żywności oraz wzrosty cen jedzenia. Jednocześnie według raportu Deloitte z 2023 roku wynika, że obawy dotyczące klimatu są jednymi z największych zmartwień pokolenia generacji Z.

Pokolenie Z jest świadome zmian zachodzących w świecie i aktywnie podejmuje działania zmniejszające negatywny wpływ na środowisko. Jednakże aż 7 na 10 osób, biorących czynny udział w dbaniu o klimat, deklaruje, że finanse są znaczącym czynnikiem utrudniającym realizację takich działań. Ponadto, według badania przeprowadzonego przez McKinsey Global Institute, przedsiębiorczość społeczna zyskuje na znaczeniu jako narzędzie do rozwiązywania społecznych i ekologicznych problemów. Wzrost zainteresowania projektami pozytywnego wpływu wśród młodych ludzi wskazuje na potrzebę wsparcia i mentoringu w tej dziedzinie. Dlatego też jako Fundacja Youth Business Poland we współpracy z Fundacją Carrefour oraz Carrefour Polska zainicjowaliśmy projekt Impactful Leaders, w którym chcemy wesprzeć młodych ludzi w swobodnym przekształcaniu swoich pomysłów w impactowe biznesy lub projekty społeczne z zakresu: zrównoważonego odżywiania i rolnictwa, odpowiedzialnej produkcji i lokalnego łańcucha dostaw, zmniejszania śladu węglowego, alternatywnych źródeł energii, zwiększania bezpieczeństwa obywateli, przeciwdziałania negatywnym zmianom klimatu, zwiększania jakości życia oraz dostępu do edukacji – podsumowuje Adrian Migoń.

Carrefour już od ponad 5 lat realizuje w Polsce strategię transformacji żywieniowej, dzięki której możemy jeść mądrze, w sposób odpowiedzialny i dostępny dla wszystkich. Z satysfakcją obserwujemy, że z roku na rok rośnie świadomość naszych klientów i współpracowników w tym obszarze i to nawet pomimo trudnej sytuacji na rynku związanej z wysoką inflacją – mówi Justyna Orzeł, Wiceprezeska i Sekretarz Generalna Carrefour Polska. Generacja Z to pokolenie młodych i silnych charakterów, u których ta świadomość jest jeszcze wyższa. Dzięki wsparciu Fundacji Carrefour, wspólnie z Youth Business Poland, chcemy wyposażyć ich w umiejętności pozwalające skutecznie walczyć o swoje idee. Jestem przekonana, że takie inicjatywy, aktywizujące młodych ludzi i realizujące bliskie nam wartości, jak inkluzywność czy międzypokoleniowość, staną się filarami strategii zrównoważonego rozwoju wielu firm, które chcą mieć realny wpływ na przyszłość naszej planety – dodaje Justyna Orzeł.

Fot. Icons8 Team | Unsplash

Uczestnicy projektu z Warszawy oraz mniejszych miejscowości na Mazowszu wezmą udział w warsztatach z zakresu rozwoju umiejętności przedsiębiorczości i przywództwa oraz kompetencji miękkich. Podczas Impactful Days uczestnicy zainspirują się od założycieli startupów pozytywnego wpływu. Swoimi doświadczeniami podzielą się, m.in.: Marcin Koziowski CEO Ecobean oraz Mateusz Kowalczyk CEO Foodsi. Następnie kompleksowe wsparcie w formie indywidualnego mentoringu i szkoleń otrzyma 10 najbardziej zaangażowanych zespołów. Wszystko po to, aby wyposażyć młode pokolenie w narzędzia do rozwoju impactowych projektów – z pozytywnym wpływem dla społeczeństwa i planety.

Misją programu jest zwiększenie świadomości młodych ludzi, dotyczącej możliwości podejmowania odpowiedzialnych społecznie aktywności i realizacji projektów pozytywnego wpływu oraz pomoc w finansowaniu takich projektów. Jest ona spójna z misją Fundacji Carrefour i jej filarami działalności: zrównoważonym i świadomym społecznie rolnictwie, solidarnej walce z nadprodukcją odpadów oraz zaangażowaniu społeczności.

Program będzie realizowany przez Fundację Inkubator Technologiczny (Youth Business Poland) we współpracy merytorycznej z akceleratorem foodtech.ac – łączącym żywność z technologią. To już kolejna edycja programu we współpracy z Fundacją Carrefour i Carrefour Polska.

O Fundacji Carrefour

Założona w 2000 roku Fundacja Carrefour działa na rzecz interesu ogólnego, podejmując działania wspierające solidarną transformację żywnościową we Francji i na całym świecie. Tylko w 2022 roku wsparła aż 56 projektów i zainwestowała ponad 19 milionów euro w pomoc w nagłych kryzysach, tj. w regionach doświadczających konfliktów zbrojnych, katastrof naturalnych oraz kryzysów związanych ze zdrowiem.

Misja Fundacji Carrefour jest realizowana są poprzez trzy programy: zrównoważone rolnictwo społeczne, podnoszenie świadomości konieczności ograniczania ilości odpadów oraz zaangażowanie społeczne. Celem Fundacji jest urzeczywistnienie programu Ustawa o Żywności Grupy Carrefour i zwiększenie dostępności zdrowej, wysokiej jakości żywności produkowanej w sposób zrównoważony.

O Fundacji Inkubator Technologiczny (FIT) / Youth Business Poland (YBP)

Fundacja Inkubator Technologiczny od 2008 r. prowadzi w Polsce program Youth Business Poland i zrzesza ponad 130 mentorów-wolontariuszy doświadczonych praktyków biznesu. Misją Fundacji jest rozwój przedsiębiorczości w Polsce i kompleksowe wspieranie początkujących przedsiębiorców i startupów, by mogli w pełni rozwijać swój potencjał, tworzyć stabilne firmy i stymulować rozwój gospodarczy kraju. YBP oferuje wsparcie mentoringowe, akceleracyjne i szkoleniowe oraz pomoc w pozyskiwaniu kapitału.

Gazeta Kongresy jest patronem medialnym programu rozwojowego Impactful Leaders.

Fot. nagłówka: John Schnobrich | Unsplash

O autorze

Redaktor Prowadzący Gazety. W projekt zaangażowany od grudnia 2021 roku. Pisze o polityce, edukacji oraz organizacjach pozarządowych. Laureat programu „Liderzy Innowacji”. W wolnym czasie smakosz kawy, amator książek i miłośnik nauk społecznych.

Gazeta Kongresy to młodzieżowe media o ogólnopolskim zasięgu. Jesteśmy blisko spraw ważnych dla młodego pokolenia – naszych spraw.