Przejdź do treści

Test MBTI – rzetelne narzędzie czy nowoczesny horoskop?

Stojąc przed istotnymi wyborami, związanymi zwłaszcza z edukacją oraz karierą zawodową, oczywistym jest fakt, iż każdy powinien kierować się swoimi naturalnymi predyspozycjami. Niemniej jednak, co w sytuacji, gdy sami nie jesteśmy w stanie ich określić? Wówczas dużą pomocą może okazać się test MBTI.

Krótka historia

Kwestionariusz Myers-Briggs to nic innego jak powszechnie znany test 16 typów osobowości. Można wykonać go samodzielnie w Internecie lub, jeśli zależy nam na dokładniejszym wyniku, zlecić to wyspecjalizowanej organizacji.

Jego historia sięga lat 20. XX wieku, kiedy to Carl Gustav Jung sformułował jedną ze swoich teorii. Zauważał on, iż pozornie losowe ludzkie zachowania są w rzeczywistości ściśle związane z percepcją oraz sposobem w jaki dana jednostka formułuje swoje osądy. Tym samym możliwe staje się przypisanie ludzi do pewnych grup.

Isabel Briggs Myers oraz Katharine Briggs kilkadziesiąt lat później postanowiły przekształcić jungowską teorię w taki sposób, by stała się ona bardziej zrozumiała dla ludzi. Ponadto zależało im na zwiększeniu jej użyteczności. Stąd też opracowały one serię pytań, których zadaniem jest identyfikacja preferencji jednostki.

Osobowość zamknięta w czterech płaszczyznach

Test bazuje na określeniu preferencji człowieka w czterech wymiarach:

  • ulubiony świat – preferencja przebywania w zewnętrznym lub wewnętrznym otoczeniu (ekstrawersja – introwersja)
  • informacje – skupianie się na danych samych w sobie bądź interpretowanie oraz szukanie powiązań między wydarzeniami (poznanie – intuicja)
  • decyzje – kierowanie się logiką podczas podejmowania decyzji kontra subiektywność i uwzględnianie dodatkowych okoliczności (myślenie – odczuwanie)
  • struktura – radzenie sobie z życiem w sposób zaplanowany lub pozostawanie elastycznym oraz otwartym na nowe (osądzanie – obserwacja).

Wypadkową powyższych wymiarów jest szesnaście różnych typów osobowości. Każdy z nich określa się przy pomocy czterech liter, które stanowią inicjały angielskich odpowiedników wyżej podanych preferencji.

Dla przykładu, osobowość ESTJ jest skumulowaniem ekstrawersji (ang. extraversion), poznania (ang. sensing), myślenia (ang. thinking) oraz osądzania (ang. judging).

Fot. TRG International

Psychologiczny horoskop?

Jak każdy z testów psychologicznych, taki i test MBTI budzi jednak wiele kontrowersji. Przede wszystkim zwraca się uwagę na dużą zmienność wyniku testu już po kilku tygodniach od jego wykonania. Wynikać to może między innymi z konkretnego etapu życia, w jakim znajduje się człowiek w momencie rozwiązywania kwestionariusza, a nawet z chwilowego stanu emocjonalnego jednostki.

Oprócz tego zwraca się uwagę na sposób skonstruowania pytań. Wymagają one przeważnie zero-jedynkowego podejścia do konkretnego stwierdzenia. Efektem jest spolaryzowanie wyników. Skutkuje to złudnym wyodrębnieniem preferencji, gdyż żadna z sytuacji w istocie nie jest czarno-biała.

Ponadto wątpliwości budzi sam sposób, w jaki opisane zostały konkretne typy osobowości. Krytycy zwracają uwagę, iż jest to zrobione bardzo ogólnikowo, przez co może dojść do „efektu horoskopowego”. W rezultacie człowiek ma wrażenie, że każdy z proponowanych wyników stanowi niezachwiane odzwierciedlenie jego temperamentu.

Poznanie swojego typu osobowości niewątpliwie jest czymś, co może ułatwić codzienne życie. Dzięki tej wiedzy mamy możliwość lepszego dostosowania trybu życia do indywidualnych potrzeb. Ponadto może stanowić to istotną pomoc podczas podejmowania bardziej złożonych decyzji, które mogą mieć przełożenie na dalszą przyszłość.

W tym całym entuzjazmie nie możemy, jednak zapominać o fakcie, iż jeden test nie jest w stanie zdefiniować nas w każdym możliwym aspekcie. Stąd też powinien on być jedynie wskazówką, a nie czymś za czym mamy ślepo podążać. To my jesteśmy w stanie bowiem najlepiej określić nasze preferencje oraz mocne strony, a nie algorytm, stojący za wynikami kwestionariusza.

Fot. nagłówka: 16personalities.com

O autorze

Ekstrawertyczna studentka dziennikarstwa, której wszędzie pełno. Laureatka LI Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, uwielbiająca kontakt z ludźmi oraz aktywne spędzanie czasu. Pasjonatka górskich wędrówek, wciągających książek, a także słodkich wypieków. W wolnych chwilach również animatorka i stylistka paznokci.