Przejdź do treści

Koniec szkoły jaką znamy? Konferencja ZmieńMY Edukację 2.0

Czy usunięcie prac domowych w szkołach podstawowych to dobry pomysł? Czy w ciągu roku szkolnego mogliśmy zaobserwować jakąś realną zmianę w szkołach? Te i wiele innych pytań poruszane zostały podczas konferencji ZmieńMY Edukację 2.0, która odbyła się 20 czerwca w gmachu Senatu RP. Organizatorami wydarzenia są Akcja Uczniowska i Stowarzyszenie Precedens.

fot. Senat RP

Na sali gościliśmy wiceministrę edukacji Paulinę Piechnę-Wieckiewicz, zastępcę RPD Adama Chmurę, posła Marcina Józefaciuka, senator Agnieszkę Kołacz-Leszczyńską, Kurator Oświaty Mazowieckiej Wiolettę Krzyżanowską oraz ekspertów min. pana Damiana Jaworka czy Marka Michalaka.

O czym debatują młodzi ludzie?

Podczas wydarzenia omawiano takie kwestie jak: diagnoza stanu obecnej edukacji, równość czy dobrostan i zdrowie psychiczne młodych. Cała konferencja miała charakter dyskusji, w której każdy uczestnik mógł zabrać głos oraz podzielić się własnymi spostrzeżeniami. Uczestnicy konferencji mieli okazję wysłuchać prezentacji ekspertów z dziedziny edukacji. Tematyka konferencji ZmieńMY Edukację 2.0 cieszyła się dużym zainteresowaniem i wywołała niemało dyskusji. Wielu uczestników podkreślało, że zmiany w edukacji są niezbędne, aby przygotować uczniów do radzenia sobie w dzisiejszym dynamicznym i konkurencyjnym świecie.

fot. Karol Jakóbowski

Tematy paneli

Podczas debaty poruszono dwa ważne tematy. Pierwszy z nich dotyczył diagnozy stanu obecnej edukacji, w którym uczestnicy dyskusji oceniali, czy działania rządu w zakresie edukacji są skuteczne oraz czy reforma edukacji postępuje we właściwym kierunku. W trakcie tej części debaty padły liczne argumenty, zarówno za, jak i przeciw dotychczasowym reformom, a także przedstawione zostały propozycje dalszych działań, które mogą przyczynić się do poprawy stanu edukacji w kraju.

Drugi temat, który został poruszony podczas debaty, to propozycje zmian i prognozy odnośnie edukacji. Uczestnicy dyskusji zaprezentowali swoje pomysły na ulepszenie systemu edukacyjnego, wymieniając zarówno konkretne propozycje zmian, jak i analizując możliwe scenariusze rozwoju edukacji w przyszłości. Wśród omawianych spraw znalazły się m.in. kwestie dostępności edukacji, jakości nauczania oraz wyposażenia placówek oświatowych.

fot. Senat RP

ZmieńMY Edukację 2.0 to kolejny krok w kierunku budowania lepszego systemu edukacji, który będzie odpowiadał na wyzwania współczesnego świata i pozwoli uczniom rozwijać swoje umiejętności i talenty. Dzięki takim inicjatywom możemy mieć nadzieję, że szkoła przestanie być miejscem, które wprowadza rutynę i nudę, a stanie się miejscem inspirującym i rozwijającym potencjał każdego ucznia.

fot. Senat RP

Co teraz?

Czy koniec szkoły, jaką znamy, jest już na horyzoncie? Czas pokaże, czy konferencja ta będzie początkiem prawdziwej rewolucji w edukacji. Jedno jest pewne – rozmowy i działania podejmowane na takich wydarzeniach są krokiem naprzód w kierunku nowoczesnego i efektywnego nauczania. Cieszymy się, że młodzi tak aktywnie włączają się w dyskusję! Przecież to oni mogą zmieniać świat na lepsze swoimi pomysłami i działaniami!

fot. nagłówka: Facebook Senatu RP

O autorze

Uczennica podwarszawskiego liceum z ogromnym zapałem do działalności społecznej. Interesuje się aktorstwem, dziennikarstwem i fotografią.