Przejdź do treści

Jakie zmiany czekają uczniów od września 2024 roku?

brown wooden table and chairs

Od 1 września 2024 roku w polskich szkołach pojawią się zmiany, mające na celu poprawę jakości edukacji oraz dostosowanie systemu szkolnictwa do współczesnych potrzeb uczniów i nauczycieli. Wprowadzane reformy obejmą zarówno nowy program nauczania, zmiany w organizacji zajęć, jak i innowacyjne podejście do metod dydaktycznych. 

HiT znika ze szkół

Już wiadomo, że zgodnie z zapowiedziami w nowym roku szkolnym 2024/2025 przedmiot historia i teraźniejszość nie pojawi się na planach zajęć pierwszych klas szkół ponadpodstawowych. A w kolejnych latach zostanie wycofany również w wyższych klasach tych szkół, aż do całkowitego wygaszenia przedmiotu.

Nowy przedmiot w szkołach ponadpodstawowych

Od roku szkolnego 2025/2026 zostanie wprowadzony przedmiot edukacja obywatelska, który zastąpi obecny HiT i będzie realizowany nie wcześniej niż od drugiej klasy szkoły ponadpodstawowej.

man and woman sitting on chairs
Fot: Kenny Eliason/ Unsplash

Jakie inne zmiany nas czekają?

Uczniowie klas 1–3 szkół podstawowych będą uczęszczać na obowiązkowe zajęcia z udzielania pierwszej pomocy w ramach edukacji wczesnoszkolnej.

Zostanie też zwiększona liczba godzin przedmiotów ogólnokształcących w drugich klasach szkół branżowych II stopnia (i odpowiednio nastąpi zmniejszenie tej liczby w pierwszych klasach).

Ponadto oceny z religii i etyki nie będą wliczane do średniej ocen na świadectwie szkolnym.

W nowelizacji rozporządzenia przewidziano również ograniczenia dotyczące maksymalnej liczby uczniów w grupie, która będzie uczęszczać na zajęcia z religii lub etyki. W przypadku uczniów szkół podstawowych (klasy 4–8) i szkół średnich maksymalna liczba uczniów w grupie ma wynosić 30. Natomiast przewidywana maksymalna liczebność grup w przedszkolach i klasach 1–3 szkół podstawowych to 25 osób.

Największym wyzwaniem może okazać się zapowiadana reforma podstaw programowych. Będzie ona dotyczyć „odchudzenia” ich treści o ok. 20%. MEN jest obecnie na etapie przeprowadzania konsultacji wokół zmian – poddano im m.in. propozycje nowych spisów lektur. Wcześniej edycje na tych listach konsultowano publicznie, zbierając uwagi od nauczycieli, ekspertów od edukacji, przedstawicieli oświaty, a także internautów.

Fot. nagłówka: Ivan Aleksic/ Unsplash