Przejdź do treści

Jak wypisać się z religii w szkole?

Uczniowie polskich szkół coraz częściej rezygnują z lekcji religii. Z roku na rok odsetek osób wypisujących się z tych zajęć rośnie. Zastanawiasz się jak to zrobić? To wcale nie tak trudne.

Jak wypisać się z religii?

Religia nie jest przedmiotem, który wpływa na przejście ucznia do kolejnej klasy, jednak ocena z tych zajęć jest wliczana do średniej ocen i wpisywana na świadectwie szkolnym. O tym, czy dziecko będzie uczęszczało na katechezy, decyduje rodzic lub sam, pełnoletni uczeń. Zrezygnować z tych zajęć można w każdym czasie, co podkreśla Ministerstwo Edukacji i Nauki:

„Rezygnacja z uczestniczenia w zajęciach z religii lub etyki może nastąpić w każdym czasie. W takim przypadku konieczne jest poinformowanie szkoły o zmianie decyzji. Zmiana decyzji nie wiąże się z konsekwencjami dla rodziców lub uczniów. […] Jeśli rezygnacja z udziału ucznia w nauce religii lub etyki nastąpi w trakcie roku szkolnego przed terminem klasyfikacji rocznej, uzyskane oceny śródroczne nie będą brane pod uwagę i uczeń nie otrzyma na koniec roku oceny z tego przedmiotu”.

Szkoła nie może powstrzymywać ucznia przed wypisaniem się z zajęć religii ani w żaden sposób wpływać na tę decyzję. Zdarza się, że wzory dokumentów o wypisanie z religii zawierają miejsce na zgodę dyrektora. Dyrektor placówki nie może jej nie wyrazić. Zgodnie z prawem, decyzja ta należy wyłącznie do rodziców lub pełnoletniego ucznia.

Warto pamiętać, że nieuczestniczenie w katechezie szkolnej na różnych etapach edukacji dziecka może nieść za sobą konsekwencje np. takie, że uczeń nie będzie mógł przystąpić do sakramentu komunii świętej czy bierzmowania. Może uniemożliwiać to także zostanie chrzestnym lub świadkiem na bierzmowaniu.

O chęci wypisania się z lekcji religii należy poinformować szkołę. Niektóre placówki dysponują własnymi formularzami, które należy wypełnić, by wypisać się z tych zajęć. Najczęściej możemy znaleźć taki dokument na stronie szkoły, lecz można zapytać o niego w sekretariacie albo u wychowawcy.

Przykładowe oświadczenie, gotowe do druku, które później się wypełnienia i dostarcza wychowawcy, możesz pobrać tutaj.

Czy religia będzie obowiązkowa w kolejnych latach?

Minister Edukacji i Nauki, Przemysław Czarnek, poinformował, że najwcześniej w roku szkolnym 2023/2024 uczniowie wypisani z lekcji religii, będą musieli uczestniczyć w obowiązkowych zajęciach z etyki.

O autorze

Uczennica klasy humanistyczno-prawnej w II Liceum Ogólnokształcącym w Bydgoszczy. Stypendystka Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2020/2021. Prowadząca audycję „Herbaciane historie” w OMG Radio. Przyszła dziennikarka. Miłośniczka literatury, muzyki i gier komputerowych. Perfekcjonistka. Wyczulona na punkcie wszelako pojętej nienawiści i nietolerancji.