Przejdź do treści

Jak Unia Europejska zmieniła Polskę?

blue and yellow star flag

1 maja obchodzimy dwudziestą rocznicę członkostwa naszego kraju w Unii Europejskiej. Dla odbudowującej się po długiej erze komunizmu Polski, wstąpienie do Wspólnoty było ważnym sukcesem. Gwarantowało szybki rozwój, umocnienie kontaktów z zachodnimi partnerami i możliwość dialogu z nimi, ale także oznaczało obowiązek podejmowania współpracy przy najistotniejszych wyzwaniach. I choć konieczność zaangażowania w Europie była różnie interpretowana przez kolejne rządy, przez lata Polska stała się ważnym graczem we Wspólnocie.

a person walking on a sidewalk
Fot. Krišjānis Kazaks | Unsplash

Inwestycje

Jednym z kluczowych powodów, dla których polski rząd podjął rozmowy o akcesji, była możliwość korzystania z unijnych funduszy. Polsce, której zależało na dynamicznym rozwoju, by jak najszybciej stać się krajem na wzór zachodni, potrzebne było wsparcie. Systematycznie napływające do kraju środki pozwoliły na dokonanie szybkich i skutecznych zmian, poprawiających komfort życia obywateli. Dzięki dotacjom zmodernizowano wiele dróg, rozwinięto sieć niskoemisyjnego transportu publicznego, zadbano o poprawę jakości ochrony zdrowia i przyspieszono internetyzację. Do największych inwestycji ostatnich lat zalicza się między innymi rozbudowę metra w Warszawie, usprawnienie nadbałtyckich szlaków transportowych, wdrożenie nowego sposobu segregacji odpadów czy unowocześnienie systemu ratownictwa w sytuacjach kryzysowych. Co ważne, przedsięwzięcia te były i są realizowane zgodnie z założeniami unijnymi na terenie całej Polski, co przyczynia się do redukcji nierówności między wschodem a zachodem naszego kraju.

Wyzwania

Polityka Unii Europejskiej polega na współpracy państw członkowskich w krytycznych kwestiach i wyszukiwaniu propozycji korzystnych dla wszystkich Europejczyków. Do osiągnięcia tego celu konieczna jest merytoryczna dyskusja przywódców. W ostatnich latach o kompromis na poziomie unijnym coraz trudniej, gdy w kolejnych państwach członkowskich władzę sprawują partie eurosceptyczne i populistyczne. Jednak w najważniejszych momentach rządzący porozumiewają się i razem znajdują rozwiązania priorytetowych problemów. Rzeczowe i stabilne partnerstwo państw unijnych poskutkowało wdrożeniem przepisów, dzięki którym Wspólnota przetrwała kryzys pandemii, zarówno w aspekcie zdrowotnym, jak i ekonomicznym. Od 2022 roku kraje Unii Europejskiej regularnie wspierają Ukrainę w walce z rosyjskim barbarzyństwem, a te wysiłki – jak na razie – jednocześnie zapewniają bezpieczeństwo w granicach Wspólnoty.

Mimo utrzymującego się od początku wysokiego poparcia społecznego dla członkostwa Polski w Unii Europejskiej, w 2022 roku sięgającego 94 procent, przez osiem lat rząd Prawa i Sprawiedliwości prowadził politykę, która zredukowała zaufanie europejskich stolic do Warszawy. W niedawnym exposé minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski zaznaczył konieczność odbudowania relacji z partnerami. Będzie to wymagało trudu i wymusi niezbędne zmiany w Polsce. Jedynie zwrot nastawienia i okazanie zdolności do dialogu spowoduje umocnienie pozycji naszego kraju we Wspólnocie.

Fot. nagłówka: Christian Lue | Unsplash

O autorze

Student stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim. Od podstawówki zaangażowany w działalność dziennikarską. Najchętniej pisze o polityce krajowej i międzynarodowej oraz sprawach społecznych.
W wolnych chwilach wolontariusz niosący pomoc potrzebującym.
Miłośnik komunikacji miejskiej, dobrej książki i gier planszowych.