Przejdź do treści

Jak będą wyglądać nasze ostatnie selfie?

Przy formułowaniu strategii proekologicznych stosunkowo mało uwagi poświęca się wyobraźni społecznej. Wkład nauk humanistycznych w zarządzanie (w dobie antropocenu) jest najczęściej postrzegany jako wyjaśnianie zagrożeń, z którymi my i przyszłe istoty ludzkie oraz nie-ludzkie, będziemy musieli się zmierzyć w wyniku nieodpowiedzialnej polityki środowiskowej. Zadanie nauk społecznych polega przede wszystkim na analizowaniu i przedstawianiu przyczyn oraz procesów, których kulminacją jest kryzys klimatyczny wraz ze spadkiem różnorodności biologicznej. Takie podejście nie pozwala jednak na aktywne zaangażowanie tej wiedzy w konstruowanie alternatywnych, proekologicznych postaw.

Ekohorror ukazuje negatywne następstwa antropocenu, których kulminacją jest nieuchronna katastrofa. Nowe technologie dają możliwość bardziej spekulatywnego podejścia, pozwalając na konstruowanie takich wizji rzeczywistości, w których będzie można zaobserwować i kultywować wielogatunkową sprawiedliwość. Sugeruje się zatem, że istnieje duże zapotrzebowanie na estetykę oraz narrację science fiction, która byłaby w stanie wyprowadzić nas z antropocentrycznego uwikłania i ukazać wizję chthulucenu.

Robot Overloards

Zdjęcia selfie, które zostały wygenerowane przez system sztucznej inteligencji – DALL-E, zdobyły ostatnio niezwykłą popularność. Konto TikTok ujawniło serię zdjęć „końca świata” po poproszeniu sztucznej inteligencji o podanie przykładów tego, jak będą one wyglądały. Profil, który nosi trafną nazwę Robot Overloards, codziennie zamieszcza „niepokojące obrazy generowane przez AI”. Każdy wygenerowany przez sztuczną inteligencję obraz pokazuje apokaliptyczne sceny (w tym okaleczonych ludzi trzymających telefony, gdy świat wokół nich pogrążył się w chaosie). Jeden z filmików uzyskał ponad 13 milionów wyświetleń i ponad dwa miliony polubień. Komentarze są skrajne: jedne pokazują strach przed zaprezentowanymi obrazami: „i tak nie planowałem spać”, podczas gdy inne prześmiewczo wypierają drastyczny koniec: „przeciętny dzień w Ohio”.

System AI to 12-miliardowa wersja parametru GPT-3, który jest autoregresyjnym modelem językowym. Wykorzystuje on deep learning do produkcji rozmów podobnych do tych ludzkich. Inżynierowie skorzystali z modelu GPT-3, opracowanego przez OpenAI, aby stworzyć DALL-E. Przy czym zamiast SI produkującej rozmowy podobne do ludzkich, produkuje ona partię obrazów na podstawie wprowadzonego tekstu.

DALL·E 2

DALL-E 2 to system AI, który potrafi tworzyć realistyczne obrazy i sztukę na podstawie opisu w języku naturalnym. System może dokonywać realistyczne edycje istniejących obrazów na podstawie napisów w języku naturalnym. Może dodawać i usuwać elementy, biorąc pod uwagę cienie, odbicia i tekstury.

Oryginalna wersja DALL-E została nazwana na cześć hiszpańskiego artysty surrealisty Salvadora Dali oraz robota Pixara WALL-E. Jako ograniczony test sposobów, w których AI może być użyta do reprezentowania różnorodnych koncepcji, wypuszczono ją w styczniu 2021 roku.

Salvador Dali, „Oblicze wojny” (1940)

Wykorzystuje ona proces zwany dyfuzją, który zaczyna się od połączenia przypadkowych kropek i stopniowo zmienia ten wzór w kierunku obrazu, gdy rozpoznaje specyficzne jego aspekty.

System AI został poproszony o stworzenie zdjęcia, które „myśli”, że będzie ostatnim selfie, jakie człowiek kiedykolwiek zrobił na Ziemi. Korzystając z danych dostarczonych przez serwery Google, sztuczna inteligencja wyprodukowała partię oryginalnych zdjęć.

W dzisiejszych czasach wyrażenia takie jak: globalna zmiana klimatu, „sixth extinction” lub niesprawiedliwość ekologiczna; ostrzegają nas przed przerażającymi wydarzeniami, które mogą zmienić życie, jakie znaliśmy dotychczas. Obrazy przekazane przez Robot Overloards są wzmacniane przez rozważanie relacji między grozą tekstu a grozą świata materialnego.

 

Źródła:

1. https://www.theguardian.com/environment/ng-interactive/2021/oct/14/climate-change-happening-now-stats-graphs-maps-cop26

2. https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-11062011/AI-asked-generate-images-selfies-taken-produces-nightmarish-results.html

3. https://www.gamingbible.co.uk/news/google-engineer-suspended-claiming-ai-has-become-sentient-20220613

O autorze

Studentka administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Stara się wydłużyć dobę do 48 godzin. Entuzjastka picia kawy. Interesuje się prawem rynków kapitałowych oraz nowymi technologiami. W wolnym czasie robi zdjęcia oraz organizuje city breaks.