Przejdź do treści

Drugi numer „Kongresów”!

To już drugi numer „Kongresów”. Dziękujemy Wam za ciepłe słowa, a także uwagi związane z pierwszym wydaniem. Staraliśmy się Wasze zastrzeżenia uwzględniać w celu ciągłego polepszania naszego czasopisma.

Dział „Wiadomości” nie tylko zapowiada wydarzenia, które będą miały miejsce niedługo, lecz opisuje także te młodzieżowe działania, które już się zakończyły. Dlatego też będziecie mogli, drodzy Czytelnicy, poznać skład nowego zarządu Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych, dowiedzieć się o współpracy polskiego stowarzyszenia Rada Młodzieży z gruzińskim odpowiednikiem ministerstwa edukacji narodowej czy przeczytać sprawozdanie z niedawnej konferencji Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej dotyczącej metod skutecznego uczenia się.

Redaktorzy piszący w dziale historycznym zabiorą Was natomiast w podróż po trzech epokach. Owidiusz Pankowski opowie nam, w formie powieści, o dziejach Bizancjum po Justynianie I Wielkim, Paweł Sobotka opowie historię Klemensa Metternicha, dyplomaty żyjącego na przełomie XVIII i XIX wieku, a Adrianna Zipper rozważać będzie nad pojęciem zdrady w kontekście II wojny światowej.

„Prawo” skupi się w tym numerze natomiast na dwóch jego gałęziach. Maciej Kaczmarek przybliży Wam ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a moja skromna osoba zwięźle przedstawi najważniejsze prawa oraz obowiązki młodzieży w świetle cywilnej gałęzi polskiego porządku prawnego.

Ten numer obfituje także w dwa felietony. Jeden jest autorstwa Lidii Prabuckiej, drugi natomiast Łukasza Piłata. Przypomnijmy, że opinie wyrażone w tym dziale są indywidualnymi poglądami ich autorów i nie odzwierciedlają zdań reszty redaktorów „Kongresów”.

Koniec numeru to dwa wywiady. Pierwszy przeprowadzony został przez moją skromną osobę z marszałkiem Senatu Stanisławem Karczewskim. Podczas rozmowy opowiedział on o funkcjonowaniu izby wyższej polskiego parlamentu, koncepcjach zmiany siedziby Senatu, a także zapowiedział zorganizowanie posiedzenia Senatu Młodzieży. Drugi wywiad to natomiast rozmowa Katarzyny Giemzy z Tomaszem Rydelkiem, autorem bloga Puls Lewantu, który opowiada o wojnie domowej w Libanie.

Mam nadzieję, że drugi numer czasopisma będzie dla Was, drodzy Czytelnicy, bardzo wartościowy, przez co udostępnicie go swoim znajomym. Równocześnie przypominam o trwającej rekrutacji na stanowiska: redaktora, korektora oraz ilustratora. Szczegóły dotyczące naboru znajdują się na stronie internetowej gazety.

Pobierz drugi numer!

O autorze

Gazeta Kongresy to młodzieżowe media o ogólnopolskim zasięgu. Jesteśmy blisko spraw ważnych dla młodego pokolenia – naszych spraw.